Địa chỉ liên hệ
Minimize

BCIS - Hệ Song ngữ Trường quốc tế Canada:

Số 86 Đường 23, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM.

Phòng tuyển sinh: 

- A104 - Học Xá CIS. Số 7, đường 23, phường Tân Phú, Quận 7. Điện thoại: (08)54.113.123 – (08)54.123.456

11338 lượt xem.