QUY TRÌNH TUYỂN SINH

QUY TRÌNH TUYỂN SINH

Tại trường quốc tế Canada, chúng tôi tin rằng tất cả học sinh được nhận vào đều có tiềm năng để thành công, và thành công này sẽ tiếp nối cho thành công khác. Chính vì vậy, chúng tôi tự hào đảm nhận trọng trách tạo điều kiện cho sự thành công của các em. Mỗi học sinh khi đến trường đều có tinh thần học tập rất cao. Chúng tôi hiểu rằng những học sinh cảm thấy tự hào và thoải mái với ngôi trường của mình thường rất có động lực và chăm chỉ học tập. Môi trường quan tâm và thân thiện của trường CIS khuyến khích các học sinh ra sức phấn đấu đạt thành tích và trở thành con người mà các em mong muốn. Chúng tôi tin tưởng rằng sự đồng cam kết giữa giáo viên, bộ máy hành chính, kết hợp với sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên và phụ huynh đã tạo nên một cộng đồng giáo dục, nơi mà học sinh được phép tham gia trải nghiệm, tiếp động lực và hướng đến thành công.   

Vui lòng chọn quy trình tuyển sinh chương trình quý vị muốn tìm hiểu: OSSD & BCIS hoặc chương trình Tú tài quốc tế IB.

 MẪU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC