Chương trình Trung học Khối 6 - 9

Chương trình Trung học Cơ sở (Khối 6 - 9) tại BCIS được thiết kế dựa trên khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tích hợp với Chương trình Trung học Cơ sở Quốc tế (IMYC). Học sinh được giảng dạy song ngữ trong môi trường đa văn hóa chuẩn quốc tế. 

Với chương trình Tiếng Việt, thông qua nhiều hoạt động và cơ hội học tập thực tiễn, việc tiếp cận kiến thức của học sinh trở nên chủ động và sáng tạo hơn. Các lớp đều được giáo viên đạt tiêu chuẩn giảng dạy. Bằng cách áp dụng phương pháp học tập qua dự án, học sinh sẽ được trang bị kiến thức và phát triển các kỹ năng hợp tác, sắp xếp, khả năng sáng tạo, giải quyết xung đột, và biết cách nâng niu giá trị, văn hóa Việt Nam.

Chương trình Tiếng Anh học thuật được dựa trên Chương trình Trung học Cơ sở Quốc tế (IMYC) với các chủ đề liên môn học. Việc tiếp cận theo hướng lấy học sinh làm trung tâm thông qua các cơ hội học tập chủ động sẽ giúp các em phát triển toàn diện và khai phá hết tiềm năng của mình. Học sinh được học với các giáo viên bản xứ 15 - 20 tiết/ tuần. Ngoài ra, các chương trình Thư viện, Âm nhạc và Thể dục cũng được dạy bởi những giáo viên bản xứ. Mục tiêu tổng quan của chương trình Tiếng Anh là giúp học sinh tiếp thu ngôn ngữ và phát triển các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Để chuẩn bị cho các em trong thế giới không ngừng thay đổi, điều quan trọng là phát triển kỹ năng phản biện, tinh thần hợp tác, kỹ năng giao tiếp, sự sáng tạo và trở thành công dân toàn cầu. Mỗi kỹ năng đều được khuyến khích và tích cực theo đuổi trong tất cả các chương trình của nhà trường.

Chương trình Giáo dục tính cách bằng hành động được thể hiện qua các tương tác giữa học sinh và giáo viên/ nhân viên hàng ngày, trong các lớp học, tại hành lang và trong nhà ăn. Đây là chương trình với các hoạt động cụ thể được đưa vào để giúp học sinh trở nên có trách nhiệm, tôn trọng, hòa bình, lạc quan, quan tâm, dũng cảm, biết ơn, và hợp tác và là những người kiên trì và chính trực.

Các chương trình khác bao gồm chương trình Wellbeing, Chương trình Trung học Cơ sở Quốc tế (IMYC), thể thao, tư vấn và các cơ hội phục vụ cộng đồng, hỗ trợ kiến thức học thuật chung của học sinh, phát triển cảm xúc và thể chất và sức khỏe. 

×
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028).54.113.123
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!