Điều gì làm nên sự khác biệt của BCIS

BCIS là chương trình giáo dục song ngữ thuộc hệ thống Trường quốc tế Canada. Chúng tôi sử dụng mô hình tổ chức, các hoạt động học tập, đào tạo đa dạng chương trình giảng dạy quốc tế (IPC, IMYC, IGCSE, A - LEVEL và APs) và Chương trình giáo dục tính cách bằng hành động của Ontario, Canada nhằm giúp các em học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng.

Cung cấp các hoạt động ngoại khóa toàn diện, với hơn 50 câu lạc bộ hoạt động với cơ sở vật chất tốt nhất TP.HCM

Chương trình theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tại BCIS được đổi mới/điều chỉnh về phương pháp, hình thức tổ dạy học để phù hợp với các tiêu chí:

  • Phát triển tư duy độc lập.

  • Phát triển khả năng tự học, tự tìm hiểu.

  • Khuyến khích tính chủ động, sáng tạo.

  • Cập nhật thực tiễn xã hội.

  • Bồi dưỡng khả năng lãnh đạo và công dân toàn cầu.

Nhà trường chú trọng đến sự phát triển toàn diện của học sinh. Học sinh BCIS được rèn luyện bởi nền tảng giáo dục chất lượng tốt từ môi trường quốc tế nhưng vẫn giữ gìn và bảo tồn bản sắc dân tộc Việt.

  • Chương trình giáo dục tính cách bằng hành động độc đáo của Ontario với 10 tính cách cơ bản được triển khai cho tất cả các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

  • Chương trình hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng giúp học sinh chuẩn bị cho các bài kiểm tra  Anh ngữ quốc tế. 

  • Bản sắc Việt là giá trị cốt lõi, trọng tâm và xuyên suốt định hướng giáo dục của BCIS, giúp học sinh hiểu về truyền thống văn hóa, đặc điểm tự nhiên và xã hội của dân tộc mình.

×
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028).54.113.123
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!