Môi trường Giảng dạy và Học tập Chất lượng Cao

Hệ thống Trường Quốc tế Canada, Việt Nam tin tưởng những điều sau đây về môi trường dạy và học tập. Đội ngũ giáo viên đã xây dựng và hỗ trợ những tuyên bố này như một phần trong cam kết của chúng tôi để hợp tác cùng học sinh.

Môi trường giảng dạy và học tập chất lượng cao tại CISS được xây dựng dựa trên những nguyên tắc sau:

 

1. Tạo dựng một môi trường học tập tích cực (dám chấp nhận rủi ro nhưng an toàn để khám phá những điều mới mẻ)

2. Lối học tập có mục tiêu theo mô hình xoắn ốc, đồng thời củng cố và xây dựng kiến thức một cách nhất quán dựa trên các khái niệm cốt lõi. 

3. Đặt ra thử thách nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động đó nằm trong vùng phát triển tiềm năng của học sinh (tiến bộ dưới sự hướng dẫn của giáo viên).

4. Mô hình hóa và trực quan hóa để minh họa những kỹ năng học tập và tạo ra sự hiểu biết. 

5. Các tiêu chí về sự mong đợi của giáo viên đối với khả năng học tập của học sinh cần phải cao và được phổ biến đến học sinh. 

6. Có tính ứng dụng vào đời sống thực tế và/hoặc tiếp cận với đời sống thực tế. 

7. Đảm bảo đây là một quy trình năng động, mang đến những cơ hội cho học sinh tham gia vào các hoạt động học tập, phản ánh kiến thức tiếp thu và làm chủ việc học của mình. 

8. Khuyến khích phát triển động lực nội tại thông qua sự hứng thú, sự tham gia, tính tự chủ và thành công (liên quan đến sự khác biệt). 

9. Giáo viên cần hiểu và đưa ra sự lựa chọn đúng cho cách đánh giá cho việc học: Đánh giá đầu vào (for) đánh giá quá trình (as) và đánh giá tổng kết (of). 

×
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028).54.113.123
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!