Tuyên bố chung

PHƯƠNG CHÂM

TẦM NHÌN

Trở thành ngôi trường nơi học sinh:

  • Tự do để sáng tạo.
  • Tự tin để quyết định.
  • Tự học để tri thức bền vững.
  • Tự điều chỉnh để thành công.

SỨ MỆNH

Trường Quốc tế Canada Việt Nam - Hệ song ngữ (BCIS) là một cộng đồng phát triển vững mạnh, cam kết cho sự phát triển của những nhà lãnh đạo tương lai trong môi trường song ngữ. BCIS được xây dựng dựa trên nền tảng về thành tích học tập, sự cam kết về trình độ tiếng Anh, khả năng phục vụ cộng đồng, ý thức công dân toàn cầu, kỹ năng hợp tác và giao tiếp, tính sáng tạo và tư duy phản biện. Chúng tôi muốn thách thức tất cả các thành viên trong cộng đồng trở thành những con người học tập tích cực và học tập suốt đời.

GIÁO DỤC TÍNH CÁCH BẰNG HÀNH ĐỘNG

Các đức tính này chính là những giá trị then chốt trong cuộc sống học đường. Chúng gắn kết người với người, hình thành nhân tố cơ bản trong các mối quan hệ của chúng ta và xây dựng nên ý thức đạo đức cũng như trách nhiệm của công dân. Đây chính là cơ sở của một nền giáo dục tiên tiến, công bằng và toàn diện, nhằm hướng đến tầm nhìn về một cộng đồng CISS giàu bản sắc, an toàn và biết quan tâm. Chi tiết...

MÔI TRƯỜNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHẤT LƯỢNG CAO

Hệ thống Trường Quốc tế Canada, Việt Nam tin tưởng những điều sau đây về môi trường dạy và học tập. Đội ngũ giáo viên đã xây dựng và hỗ trợ những tuyên bố này như một phần trong cam kết của chúng tôi. Chi tiết.

CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Nhà trường mong muốn mang đến cho cộng đồng CISS những định nghĩa và cấu trúc của Công dân Toàn cầu, bao gồm những ý tưởng độc đáo giúp học sinh CISS sẵn sàng cho một tương lai đầy những thay đổi trong bối cảnh về chính trị, xã hội, kinh tế, công nghệ và sinh thái. Chi tiết...

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC

Mục tiêu của bộ Quy tắc Đạo đức CIS là để mô tả các nguyên tắc đạo đức mà các trường thành viên CIS cần dựa theo trong quá trình hoạt động và thực hành chuyên môn.

Tất cả thành viên CIS được mong đợi:

  • Thực hiện những cam kết đã thể hiện trong tuyên bố hướng dẫn, chính sách, hợp đồng và nội dung truyền thông của nhà trường.
  • Nỗ lực vươn đến sự ưu tú.
  • Nuôi dưỡng văn hóa quan tâm khi giáo dục, sự an toàn, hạnh phúc của học sinh và mọi người được đề cao tối đa.
  • Tuân thủ luật và quy định hiện hành
  • Tôn trọng bản sắc, sự bình đẳng giữa các cá nhân, tập thể và các nền văn hóa.
  • Khuyến khích quyền công dân toàn cầu.

Các trường thành viên cũng phải đáp ứng những Tiêu chuẩn Thành viên cốt lõi của CIS.

 

×
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028).54.113.123
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!