Virtual Tour

Lê Thị Kim Hằng

Educational Background:

  • Bachelor of Primary Education – Ho Chi Minh City University of Education

Experience:

  • 10 years of teacing at Asia School
  • More than 16 years of teaching experience

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện