Virtual Tour

Phạm Thị Minh Tâm

Educational Background:

  • Bachelor of Primary Education – Ho Chi Minh City University of Education.

Experience:

  • More than 4 years of teaching experience.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện