Virtual Tour

Đỗ Đức Anh Tuấn

Educational Background:

  • Bachelor of Computer Pedagogy – Ho Chi Minh City University of Education.

Experience:

  • More than 3 years of teaching experience at public schools and education centers.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện