Virtual Tour

Đỗ Đức Anh Tuấn

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Sư phạm Tin học – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

  • Hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường công và trung tâm giáo dục.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện