Virtual Tour

Sổ tay Chính sách

QUY TẮC VÀ KỲ VỌNG

Sổ tay Chính sách CISS

Sổ tay Phụ huynh CISS được xây dựng nhằm giúp Quý phụ huynh, gia đình có cái nhìn tổng quan về các quy tắc và giải pháp Nhà trường nghiên cứu nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động của học sinh trên đường đến trường và về nhà cũng như tại các hoạt động do trường tổ chức. Sổ tay Chính sách Bảo vệ Trẻ em CISS được xây dựng để giúp phụ huynh hiểu hơn về Chương trình Bảo vệ Trẻ em CISS của Nhà trường cũng như các luật và công ước trong nước và quốc tế nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi sự lạm dụng và bỏ bê cũng như những điều mà các thành viên của CISS và hệ thống trường học sẽ tuân thủ. Chúng tôi khuyến khích Quý phụ huynh tham khảo chi tiết nội dung sổ tay và có thể trao đổi, chia sẻ cùng con.

Nếu Quý phụ huynh có bất kỳ thắc mắc về những nội dung chính sách, xin vui lòng liên hệ Bộ phận học vụ BCIS để được giải đáp thêm.