Virtual Tour

Chứng nhận & Giải thưởng

Chứng nhận

Chứng nhận quốc tế
cho một môi trường song ngữ toàn diện

Tại BCIS, chúng tôi luôn phấn đấu để đạt được các chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm đem đến sự an tâm, tin tưởng và công nhận từ các tổ chức uy tín, cũng như từ chính các bậc phụ huynh và học sinh

Cambridge Assessment International Education

Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (Cambridge Assessment International Education – CAIE) là một tổ chức có bề dày lịch sử hơn 160 năm và là một nhà cung cấp giáo dục quốc tế hàng đầu trên toàn cầu. Với sự hiện diện tại hơn 170 quốc gia trên thế giới, CAIE đã xây dựng được một đội ngũ nhà giáo hàng đầu và sở hữu một hệ thống tài nguyên giảng dạy và học tập chất lượng hàng đầu thế giới.

Hệ thống tài nguyên dạy và học của CAIE được coi là hàng đầu thế giới. Đội ngũ giáo viên và giáo sư của CAIE luôn đảm bảo rằng các tài liệu giảng dạy và học tập được phát triển dựa trên những nghiên cứu và phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất. Điều này giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách sáng tạo, phát triển kỹ năng tư duy linh hoạt và thúc đẩy sự phát triển cá nhân toàn diện.

Chương trình Cambridge chú trọng vào việc phát huy tối đa tiềm năng của mỗi học sinh và tạo ra sự khác biệt trong quá trình giáo dục. Để đạt được mục tiêu này, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học phải đáp ứng tiêu chuẩn cao về tính thực tiễn, khả năng phát triển sáng tạo và đảm bảo sự an toàn.

Tính thực tiễn đảm bảo rằng các cơ sở vật chất và trang thiết bị được sử dụng trong quá trình giảng dạy và học là hiện đại, phù hợp với nhu cầu của học sinh và đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của chương trình Cambridge. Điều này có thể bao gồm phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng máy tính và các khu vực khác được trang bị đầy đủ và tiện nghi.

Sự phát triển sáng tạo được khuyến khích thông qua việc cung cấp môi trường học tập đa dạng và kích thích trí tuệ. Các trường Cambridge thường tạo ra các phòng học linh hoạt, không gian sáng tạo và cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, dự án và thử thách nhằm khuyến khích sự sáng tạo, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh.

Sự an toàn cũng là một yếu tố quan trọng trong môi trường giáo dục. Các cơ sở vật chất và trang thiết bị phải tuân thủ các quy định về an toàn và được bảo trì định kỳ. Ngoài ra, các trường Cambridge cũng xây dựng các chính sách và quy trình bảo đảm an toàn cho học sinh và nhân viên, bao gồm các biện pháp phòng ngừa tai nạn, khẩn cấp và bảo vệ cá nhân.

Tổ chức Cambridge International Education đặt sự quan trọng vào việc đảm bảo rằng các trường đối tác đáp ứng được các tiêu chuẩn cao về cơ sở vật chất, trang thiết bị và an toàn.
Sau khi hoàn tất quá trình thẩm định và được chấp thuận, các trường sẽ được cấp mã số định danh (School/Centre Number) và được liệt kê vào danh mục “Trường học quốc tế Cambridge” trên website của Cambridge.

Hiện nay BCIS là 1 trong 23 trường ở khu vực TP Hồ Chí Minh được chứng nhận là trường học quốc tế Cambridge.
 

Chứng nhận của BCIS – Xem tại đây.

Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (Cambridge Assessment International Education – CAIE) là một tổ chức có bề dày lịch sử hơn 160 năm và là một nhà cung cấp giáo dục quốc tế hàng đầu trên toàn cầu. Với sự hiện diện tại hơn 170 quốc gia trên thế giới, CAIE đã xây dựng được một đội ngũ nhà giáo hàng đầu và sở hữu một hệ thống tài nguyên giảng dạy và học tập chất lượng hàng đầu thế giới.

Hệ thống tài nguyên dạy và học của CAIE được coi là hàng đầu thế giới. Đội ngũ giáo viên và giáo sư của CAIE luôn đảm bảo rằng các tài liệu giảng dạy và học tập được phát triển dựa trên những nghiên cứu và phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất. Điều này giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách sáng tạo, phát triển kỹ năng tư duy linh hoạt và thúc đẩy sự phát triển cá nhân toàn diện.

Chương trình Cambridge chú trọng vào việc phát huy tối đa tiềm năng của mỗi học sinh và tạo ra sự khác biệt trong quá trình giáo dục. Để đạt được mục tiêu này, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học phải đáp ứng tiêu chuẩn cao về tính thực tiễn, khả năng phát triển sáng tạo và đảm bảo sự an toàn.

Tính thực tiễn đảm bảo rằng các cơ sở vật chất và trang thiết bị được sử dụng trong quá trình giảng dạy và học là hiện đại, phù hợp với nhu cầu của học sinh và đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của chương trình Cambridge. Điều này có thể bao gồm phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng máy tính và các khu vực khác được trang bị đầy đủ và tiện nghi.

Sự phát triển sáng tạo được khuyến khích thông qua việc cung cấp môi trường học tập đa dạng và kích thích trí tuệ. Các trường Cambridge thường tạo ra các phòng học linh hoạt, không gian sáng tạo và cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, dự án và thử thách nhằm khuyến khích sự sáng tạo, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh.

Sự an toàn cũng là một yếu tố quan trọng trong môi trường giáo dục. Các cơ sở vật chất và trang thiết bị phải tuân thủ các quy định về an toàn và được bảo trì định kỳ. Ngoài ra, các trường Cambridge cũng xây dựng các chính sách và quy trình bảo đảm an toàn cho học sinh và nhân viên, bao gồm các biện pháp phòng ngừa tai nạn, khẩn cấp và bảo vệ cá nhân.

Tổ chức Cambridge International Education đặt sự quan trọng vào việc đảm bảo rằng các trường đối tác đáp ứng được các tiêu chuẩn cao về cơ sở vật chất, trang thiết bị và an toàn.
Sau khi hoàn tất quá trình thẩm định và được chấp thuận, các trường sẽ được cấp mã số định danh (School/Centre Number) và được liệt kê vào danh mục “Trường học quốc tế Cambridge” trên website của Cambridge.

Hiện nay BCIS là 1 trong 23 trường ở khu vực TP Hồ Chí Minh được chứng nhận là trường học quốc tế Cambridge.
 

Chứng nhận của BCIS – Xem tại đây.

Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (Cambridge Assessment International Education – CAIE) là một tổ chức có bề dày lịch sử hơn 160 năm và là một nhà cung cấp giáo dục quốc tế hàng đầu trên toàn cầu. Với sự hiện diện tại hơn 170 quốc gia trên thế giới, CAIE đã xây dựng được một đội ngũ nhà giáo hàng đầu và sở hữu một hệ thống tài nguyên giảng dạy và học tập chất lượng hàng đầu thế giới.

Hệ thống tài nguyên dạy và học của CAIE được coi là hàng đầu thế giới. Đội ngũ giáo viên và giáo sư của CAIE luôn đảm bảo rằng các tài liệu giảng dạy và học tập được phát triển dựa trên những nghiên cứu và phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất. Điều này giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách sáng tạo, phát triển kỹ năng tư duy linh hoạt và thúc đẩy sự phát triển cá nhân toàn diện.

Chương trình Cambridge chú trọng vào việc phát huy tối đa tiềm năng của mỗi học sinh và tạo ra sự khác biệt trong quá trình giáo dục. Để đạt được mục tiêu này, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học phải đáp ứng tiêu chuẩn cao về tính thực tiễn, khả năng phát triển sáng tạo và đảm bảo sự an toàn.

Tính thực tiễn đảm bảo rằng các cơ sở vật chất và trang thiết bị được sử dụng trong quá trình giảng dạy và học là hiện đại, phù hợp với nhu cầu của học sinh và đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của chương trình Cambridge. Điều này có thể bao gồm phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng máy tính và các khu vực khác được trang bị đầy đủ và tiện nghi.

Sự phát triển sáng tạo được khuyến khích thông qua việc cung cấp môi trường học tập đa dạng và kích thích trí tuệ. Các trường Cambridge thường tạo ra các phòng học linh hoạt, không gian sáng tạo và cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, dự án và thử thách nhằm khuyến khích sự sáng tạo, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh.

Sự an toàn cũng là một yếu tố quan trọng trong môi trường giáo dục. Các cơ sở vật chất và trang thiết bị phải tuân thủ các quy định về an toàn và được bảo trì định kỳ. Ngoài ra, các trường Cambridge cũng xây dựng các chính sách và quy trình bảo đảm an toàn cho học sinh và nhân viên, bao gồm các biện pháp phòng ngừa tai nạn, khẩn cấp và bảo vệ cá nhân.

Tổ chức Cambridge International Education đặt sự quan trọng vào việc đảm bảo rằng các trường đối tác đáp ứng được các tiêu chuẩn cao về cơ sở vật chất, trang thiết bị và an toàn.
Sau khi hoàn tất quá trình thẩm định và được chấp thuận, các trường sẽ được cấp mã số định danh (School/Centre Number) và được liệt kê vào danh mục “Trường học quốc tế Cambridge” trên website của Cambridge.

Hiện nay BCIS là 1 trong 23 trường ở khu vực TP Hồ Chí Minh được chứng nhận là trường học quốc tế Cambridge.
 

Chứng nhận của BCIS – Xem tại đây.

hợp tác toàn diện

Đối tác giáo dục

Chúng tôi tự hào được liên kết hợp tác với các tổ chức giáo dục, quỹ đầu tư và các trường học danh giá trên toàn thế giới

Tập đoàn Giáo dục Equest

Cái bắt tay bước ngoặt của Hệ thống Trường Quốc tế Canada

Bước ngoặt quan trọng trên hành trình mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho học sinh Việt Nam. Ngày 5 tháng 12 năm 2022, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên đã công bố ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược

Tập đoàn Giáo dục Equest

Cái bắt tay bước ngoặt của Hệ thống Trường Quốc tế Canada

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

Tập đoàn Giáo dục Equest

Cái bắt tay bước ngoặt của Hệ thống Trường Quốc tế Canada

Bước ngoặt quan trọng trên hành trình mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho học sinh Việt Nam. Ngày 5 tháng 12 năm 2022, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên đã công bố ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược

Tập đoàn Giáo dục Equest

Cái bắt tay bước ngoặt của Hệ thống Trường Quốc tế Canada

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

Tập đoàn Giáo dục Equest

Cái bắt tay bước ngoặt của Hệ thống Trường Quốc tế Canada

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.