Virtual Tour

Giáo dục Tính cách bằng Hành động

Đức tính và giá trị

Giáo dục Tính cách bằng Hành động

Có những đức tính và giá trị chung mà tất cả các tổ chức giáo dục và mọi cộng đồng trên trái đất này đều trân trọng. Các đức tính này chính là những giá trị then chốt trong cuộc sống học đường. Chúng sẽ làm gắn kết người với người, hình thành nhân tố cơ bản trong các mối quan hệ của chúng ta và xây dựng nên ý thức đạo đức cũng như trách nhiệm của công dân. Đây chính là cơ sở của một nền giáo dục tiên tiến, công bằng và toàn diện, nhằm hướng đến tầm nhìn về một cộng đồng CISS giàu bản sắc, an toàn và biết quan tâm. 

Tại BCIS, chương trình Giáo dục tính cách bằng hành động tập trung vào 10 đức tính tiêu biểu, mỗi tháng sẽ gắn với một đức tính và được cụ thể hóa bằng hành động đối với học sinh. Mỗi đức tính sẽ được khám phá thông qua các hoạt động chính khóa đa dạng tại lớp học, đáp ứng được nhu cầu của từng cấp lớp, theo từng lứa tuổi và được điều chỉnh phù hợp về văn hóa. Tất cả các giáo viên sẽ triển khai giảng dạy những tính cách này thông qua các bài viết và tranh cổ động của học sinh, những buổi đọc sách, những trải nghiệm mang tính học tập, các hoạt động trang trí trên bảng thông tin, nội dung trên các bản tin, các chương trình gây quỹ cũng như nhiều hoạt động từ thiện và các buổi sinh hoạt với chủ đề giáo dục tính cách.

Giáo dục Tính cách bằng Hành động

Có những đức tính và giá trị chung mà tất cả các tổ chức giáo dục và mọi cộng đồng trên trái đất này đều trân trọng. Các đức tính này chính là những giá trị then chốt trong cuộc sống học đường. Chúng sẽ làm gắn kết người với người, hình thành nhân tố cơ bản trong các mối quan hệ của chúng ta và xây dựng nên ý thức đạo đức cũng như trách nhiệm của công dân. Đây chính là cơ sở của một nền giáo dục tiên tiến, công bằng và toàn diện, nhằm hướng đến tầm nhìn về một cộng đồng CISS giàu bản sắc, an toàn và biết quan tâm. 

Tại BCIS, chương trình Giáo dục tính cách bằng hành động tập trung vào 10 đức tính tiêu biểu, mỗi tháng sẽ gắn với một đức tính và được cụ thể hóa bằng hành động đối với học sinh. Mỗi đức tính sẽ được khám phá thông qua các hoạt động chính khóa đa dạng tại lớp học, đáp ứng được nhu cầu của từng cấp lớp, theo từng lứa tuổi và được điều chỉnh phù hợp về văn hóa. Tất cả các giáo viên sẽ triển khai giảng dạy những tính cách này thông qua các bài viết và tranh cổ động của học sinh, những buổi đọc sách, những trải nghiệm mang tính học tập, các hoạt động trang trí trên bảng thông tin, nội dung trên các bản tin, các chương trình gây quỹ cũng như nhiều hoạt động từ thiện và các buổi sinh hoạt với chủ đề giáo dục tính cách.

Character-education2

10 Nét tính cách của Chương trình
Giáo dục Tính cách bằng Hành động

  • TINH THẦN LẠC QUAN: Chúng ta cần có thái độ sống tích cực, sự kiên cường trước nghịch cảnh và niềm hy vọng vào tương lai. Chúng ta cần nỗ lực hết mình để góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
  • LÒNG CHÍNH TRỰC: Chúng ta cần trung thực để trở thành người đáng tin cậy và chắn chắn hành động của chúng ta phải luôn đi đôi với lời nói.
  • LÒNG DŨNG CẢM: Chúng ta cần có sức mạnh và khả năng đối mặt với những thử thách, ngay cả khi điều đó có gian nan hoặc khó được chấp nhận. Chúng ta cần chủ động hành động và không chờ đến sự thúc dục của người khác.
  • TINH THẦN HỢP TÁC: Chúng ta làm việc với nhau theo tinh thần đồng đội để cùng đạt đến một mục tiêu hoặc các mục đích chung.
  • LÒNG BIẾT ƠN: Chúng ta cần thể hiện thái độ biết ơn và trân trọng, chú ý đến những điều tốt đẹp trong những cuộc sống mà chúng ta may mắn có được.
  • THÁI ĐỘ HÒA BÌNH: Chúng ta cần đưa ra những quyết định để giải quyết mọi tranh chấp một cách bình tĩnh và tạo ra một môi trường – nơi mọi người đón nhận và có tinh thần đoàn kết
  • SỰ TÔN TRỌNG: Chúng ta không chỉ cần tôn trọng, lắng nghe quan điểm, ý kiến và cảm xúc của người khác mà chúng ta còn cần có cái nhìn thấu đáo và cộng bằng khi cư sử với mọi người.
  • TINH THẦN TRÁCH NHIỆM: Chúng ta cần thể hiện được tính kỷ luật, khả năng tự chủ, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm đối với những lựa chọn, lời nói cũng như hành động của bản thân. Chúng ta phải luôn quan tâm đến người khác và môi trường xung quanh.
  • SỰ KIÊN NHẪN: Chúng ta thể hiện nổ lực và lòng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi khả năng của mình, đồng thời luôn kiên trì với nhiệm vụ đó, dù có gặp phải khó khăn gì đi nữa.
  • SỰ QUAN TÂM: Chúng ta bày tỏ sự tử tế, long trắc ẩn, sự cảm thông và tình bạn với người khác.