Virtual Tour

Khối Trung học Phổ thông

tổng quan

Chương trình Trung học Phổ thông

Sau khi hoàn thành chương trình học Trung học Cơ Sở, học sinh sẽ được học theo lộ trình sau: Học sinh khối Trung học Phổ Thông (lớp 10 – 12) tại BCIS sẽ được học theo Chương trình Bộ GD – ĐT Việt Nam tích hợp với Chương trình tiếng Anh Trung học Quốc tế theo chuẩn Ontario – Canada và Cambridge.

Sau khi hoàn thành chương trình học Trung học Cơ Sở, học sinh khối Trung học Phổ Thông (lớp 9 – 12) tại BCIS sẽ được học theo Chương trình Bộ GD – ĐT Việt Nam tích hợp với Chương trình tiếng Anh Trung học Quốc tế theo chuẩn Ontario – Canada và Cambridge.

Chúng tôi cung cấp Chương trình Giáo dục Trung học Phổ thông Quốc tế IGCSE, chương trình Bậc cao A/AS Levels, cùng với các chương trình định hướng nghề nghiệp và thực tập cho học sinh tại BCIS, nhằm giúp cho các em sớm xác định được lộ trình nghề nghiệp phù hợp cho mình.


Chương trình Bộ GD - ĐT & chương trình tiếng Anh Trung học Quốc tế theo chuẩn Ontario - Canada và Cambridge

Học sinh khối Trung học Phổ Thông (Lớp 10 – 12) tại BCIS được quản lý bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Chương trình Cambridge. Học sinh được giảng dạy song ngữ trong môi trường đa văn hóa chuẩn quốc tế. 

Với chương trình Tiếng Việt, thông qua nhiều hoạt động và cơ hội học tập thực tiễn, việc tiếp cận kiến thức của học sinh trở nên chủ động và sáng tạo hơn. Các lớp đều được giáo viên đạt tiêu chuẩn giảng dạy. Bằng cách áp dụng phương pháp học tập qua dự án, học sinh sẽ được trang bị kiến thức và phát triển các kỹ năng hợp tác và sắp xếp, khả năng sáng tạo, giải quyết xung đột, và biết cách nâng niu giá trị, văn hóa Việt Nam. 

Học sinh Khối 12 sau khi tốt nghiệp sẽ nhận được bằng cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập xuất sắc trong hệ thống giáo dục quốc gia. 

Chương trình tiếng Anh được xây dựng dựa trên các mục tiêu học tập của Chương trình Cambridge. Việc tiếp cận theo hướng lấy học sinh làm trung tâm thông qua các cơ hội học tập chủ động giúp các em phát triển toàn diện và khai phá hết tiềm năng của mình. Học sinh được học với các giáo viên bản xứ 15 – 20 tiết/ tuần. Ngoài ra, các chương trình Thư viện, Âm nhạc và Thể dục cũng được dạy bởi những giáo viên bản xứ. Mục tiêu tổng quan của chương trình Tiếng Anh là giúp học sinh tiếp thu ngôn ngữ và phát triển các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.Trình độ tiếng Anh đầu ra theo yêu cầu là IELTS 6.5 (hoặc TOEFL 85) trở lên. Để chuẩn bị cho các em trong thế giới không ngừng thay đổi, điều quan trọng là phát triển kỹ năng phản biện, tinh thần hợp tác, kỹ năng giao tiếp, sự sáng tạo và trở thành công dân toàn cầu. Mỗi kỹ năng đều được khuyến khích và tích cực theo đuổi trong tất cả các chương trình của nhà trường. 

Bên cạnh 50 câu lạc bộ hoạt động với cơ sở vật chất tốt nhất TP.HCM, học sinh BCIS được tổ chức các chương trình định hướng nghề nghiệp và thực tập cho học sinh lớp 8-11, giúp các em sớm xác định được lộ trình nghề nghiệp phù hợp.


Chương trình Bộ GD - ĐT & chương trình tiếng Anh Trung học Quốc tế theo chuẩn Ontario - Canada và Cambridge

Học sinh khối Trung học Phổ Thông (Lớp 10 – 12) tại BCIS được quản lý bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Chương trình Cambridge. Học sinh được giảng dạy song ngữ trong môi trường đa văn hóa chuẩn quốc tế. 

Với chương trình Tiếng Việt, thông qua nhiều hoạt động và cơ hội học tập thực tiễn, việc tiếp cận kiến thức của học sinh trở nên chủ động và sáng tạo hơn. Các lớp đều được giáo viên đạt tiêu chuẩn giảng dạy. Bằng cách áp dụng phương pháp học tập qua dự án, học sinh sẽ được trang bị kiến thức và phát triển các kỹ năng hợp tác và sắp xếp, khả năng sáng tạo, giải quyết xung đột, và biết cách nâng niu giá trị, văn hóa Việt Nam. 

Học sinh Khối 12 sau khi tốt nghiệp sẽ nhận được bằng cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập xuất sắc trong hệ thống giáo dục quốc gia. 

Chương trình tiếng Anh được xây dựng dựa trên các mục tiêu học tập của Chương trình Cambridge. Việc tiếp cận theo hướng lấy học sinh làm trung tâm thông qua các cơ hội học tập chủ động giúp các em phát triển toàn diện và khai phá hết tiềm năng của mình. Học sinh được học với các giáo viên bản xứ 15 – 20 tiết/ tuần. Ngoài ra, các chương trình Thư viện, Âm nhạc và Thể dục cũng được dạy bởi những giáo viên bản xứ. Mục tiêu tổng quan của chương trình Tiếng Anh là giúp học sinh tiếp thu ngôn ngữ và phát triển các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.Trình độ tiếng Anh đầu ra theo yêu cầu là IELTS 6.5 (hoặc TOEFL 85) trở lên. Để chuẩn bị cho các em trong thế giới không ngừng thay đổi, điều quan trọng là phát triển kỹ năng phản biện, tinh thần hợp tác, kỹ năng giao tiếp, sự sáng tạo và trở thành công dân toàn cầu. Mỗi kỹ năng đều được khuyến khích và tích cực theo đuổi trong tất cả các chương trình của nhà trường. 

Bên cạnh 50 câu lạc bộ hoạt động với cơ sở vật chất tốt nhất TP.HCM, học sinh BCIS được tổ chức các chương trình định hướng nghề nghiệp và thực tập cho học sinh lớp 8-11, giúp các em sớm xác định được lộ trình nghề nghiệp phù hợp.


Chương trình Bộ GD - ĐT & chương trình tiếng Anh Trung học Quốc tế theo chuẩn Ontario - Canada và Cambridge

Học sinh khối Trung học Phổ Thông (Lớp 9 – 12) tại BCIS được quản lý bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Chương trình Cambridge. Học sinh được giảng dạy song ngữ trong môi trường đa văn hóa chuẩn quốc tế. 

Với chương trình Tiếng Việt, thông qua nhiều hoạt động và cơ hội học tập thực tiễn, việc tiếp cận kiến thức của học sinh trở nên chủ động và sáng tạo hơn. Các lớp đều được giáo viên đạt tiêu chuẩn giảng dạy. Bằng cách áp dụng phương pháp học tập qua dự án, học sinh sẽ được trang bị kiến thức và phát triển các kỹ năng hợp tác và sắp xếp, khả năng sáng tạo, giải quyết xung đột, và biết cách nâng niu giá trị, văn hóa Việt Nam. 

Học sinh Khối 12 sau khi tốt nghiệp sẽ nhận được bằng cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập xuất sắc trong hệ thống giáo dục quốc gia. 

Chương trình tiếng Anh được xây dựng dựa trên các mục tiêu học tập của Chương trình Cambridge. Việc tiếp cận theo hướng lấy học sinh làm trung tâm thông qua các cơ hội học tập chủ động giúp các em phát triển toàn diện và khai phá hết tiềm năng của mình. Học sinh được học với các giáo viên bản xứ 15 – 20 tiết/ tuần. Ngoài ra, các chương trình Thư viện, Âm nhạc và Thể dục cũng được dạy bởi những giáo viên bản xứ. Mục tiêu tổng quan của chương trình Tiếng Anh là giúp học sinh tiếp thu ngôn ngữ và phát triển các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.Trình độ tiếng Anh đầu ra theo yêu cầu là IELTS 6.5 (hoặc TOEFL 85) trở lên. Để chuẩn bị cho các em trong thế giới không ngừng thay đổi, điều quan trọng là phát triển kỹ năng phản biện, tinh thần hợp tác, kỹ năng giao tiếp, sự sáng tạo và trở thành công dân toàn cầu. Mỗi kỹ năng đều được khuyến khích và tích cực theo đuổi trong tất cả các chương trình của nhà trường. 

Bên cạnh 50 câu lạc bộ hoạt động với cơ sở vật chất tốt nhất TP.HCM, học sinh BCIS được tổ chức các chương trình định hướng nghề nghiệp và thực tập cho học sinh lớp 8-11, giúp các em sớm xác định được lộ trình nghề nghiệp phù hợp.

Lộ trình 2:
Chương trình THPT Quốc tế (IGCSE) và Chương trình Tú tài bậc cao (A/AS Levels) tích hợp với chương trình Bộ GD – ĐT Việt Nam.

Học sinh mong muốn du học đến bất kỳ đại học nào trên thế giới, hãy bắt đầu hành trình đó với IGCSE – Chứng chỉ giáo dục Trung học Phổ thông Quốc tế – chính thức triển khai tại Trường Song ngữ Quốc tế Canada bắt đầu từ năm học 2021-2022. 

  • 5 môn IGCSE tích hợp: Toán học, Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, Khoa học tổng hợp, Khoa học máy tính, Quan điểm toàn cầu. 
  • Nhóm môn theo chương trình Bộ GD&ĐT: Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý, Âm nhạc, Mỹ thuật và Giáo dục thể chất. 

Khi hoàn thành chương trình IGCSE: 

Cuối lớp 10, học sinh dự thi lấy chứng chỉ IGCSE (bằng tốt nghiệp Trung học Đại cương Quốc tế) do Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc tế Cambridge (CAIE) cấp, có giá trị ngang bằng với chứng chỉ cùng loại của CAIE trên toàn thế giới và là tiền đề để học sinh tiến tới Chương trình Phổ thông Bậc cao (A Level).

Lộ trình 2:
Chương trình THPT Quốc tế (IGCSE) và Chương trình Tú tài bậc cao (A/AS Levels) tích hợp với chương trình Bộ GD – ĐT Việt Nam.

Học sinh mong muốn du học đến bất kỳ đại học nào trên thế giới, hãy bắt đầu hành trình đó với IGCSE – Chứng chỉ giáo dục Trung học Phổ thông Quốc tế – chính thức triển khai tại Trường Song ngữ Quốc tế Canada bắt đầu từ năm học 2021-2022. 

  • 5 môn IGCSE tích hợp: Toán học, Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, Khoa học tổng hợp, Khoa học máy tính, Quan điểm toàn cầu. 
  • Nhóm môn theo chương trình Bộ GD&ĐT: Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý, Âm nhạc, Mỹ thuật và Giáo dục thể chất. 

 

Khi hoàn thành chương trình IGCSE: 

Cuối lớp 10, học sinh dự thi lấy chứng chỉ IGCSE (bằng tốt nghiệp Trung học Đại cương Quốc tế) do Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc tế Cambridge (CAIE) cấp, có giá trị ngang bằng với chứng chỉ cùng loại của CAIE trên toàn thế giới và là tiền đề để học sinh tiến tới Chương trình Phổ thông Bậc cao (A Level).

Lộ trình 2:
Chương trình THPT Quốc tế (IGCSE) và Chương trình Tú tài bậc cao (A/AS Levels) tích hợp với chương trình Bộ GD – ĐT Việt Nam.

Học sinh mong muốn du học đến bất kỳ đại học nào trên thế giới, hãy bắt đầu hành trình đó với IGCSE – Chứng chỉ giáo dục Trung học Phổ thông Quốc tế – chính thức triển khai tại Trường Song ngữ Quốc tế Canada bắt đầu từ năm học 2021-2022. 

  • 5 môn IGCSE tích hợp: Toán học, Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, Khoa học tổng hợp, Khoa học máy tính, Quan điểm toàn cầu. 
  • Nhóm môn theo chương trình Bộ GD&ĐT: Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý, Âm nhạc, Mỹ thuật và Giáo dục thể chất. 

 

Khi hoàn thành chương trình IGCSE: 

Cuối lớp 10, học sinh dự thi lấy chứng chỉ IGCSE (bằng tốt nghiệp Trung học Đại cương Quốc tế) do Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc tế Cambridge (CAIE) cấp, có giá trị ngang bằng với chứng chỉ cùng loại của CAIE trên toàn thế giới và là tiền đề để học sinh tiến tới Chương trình Phổ thông Bậc cao (A Level).