Virtual Tour

Khối Tiểu học

Tổng quan

Chương trình Khối Tiểu học

Cấp Tiểu học BCIS đào tạo học sinh từ lớp 1 đến hết lớp 5. Học sinh tham gia vào các môn học của chương trình Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam và chương trình Tiếng Anh học thuật với các chủ đề liên môn học, dựa trên Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC).

Chương trình Tiểu học Quốc tế IPC là nơi BCIS đặt nền móng vững chắc cho sự thành công của mỗi bạn học sinh. Cách tiếp cận của BCIS là tập trung vào việc nuôi dưỡng, phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ của các bạn học sinh qua các chủ đề đa dạng và hình thức học tập phong phú

Lớp 1 - 5
Chương trình Bộ GD - ĐT & chương trình tiếng Anh theo IPC

Học sinh Tiểu học được tiếp cận kiến thức đa dạng với Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC), Hoạt động thể thao, Mỹ thuật, Chương trình Giáo dục tính cách bằng hành động và Chương trình Wellbeing. Chương trình Tiểu học cũng giúp các em làm quen và trau dồi kiến thức mới với giờ học khoa học công nghệ thực hành tại “Không gian sáng chế” Makerspace và lớp Tin học. 

Chương trình Việt Nam được tích hợp các nội dung về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, bình đẳng giới, nói không với bạo lực học đường, an toàn giao thông và 10 nét tính cách của chương trình Giáo dục tính cách bằng hành động, kỹ năng học tập của Ontario vào các bài học.

Riêng chương trình tiếng Anh sẽ được thiết kế đặc biệt để học sinh không chỉ hoàn thành các yêu cầu của Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam mà còn hình thành được các kĩ năng tiếng Anh cao cấp cần thiết để tiếp tục học tập hiệu quả tại các trường quốc tế tại Việt Nam hoặc đi du học. Học sinh được phát triển bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết qua chương trình tiếng Anh học thuật mỗi tuần với các chủ đề liên môn học với đội ngũ giáo viên BCIS. 

Chương trình Tiếng Anh Tiểu học được dạy thông qua một chuỗi các bài học chủ đề để khuyến khích việc vừa học vừa chơi, học trải nghiệm, học qua truy vấn (người học tự đặt ra câu hỏi và tự tìm ra được câu trả lời bằng chính phương pháp của mình) và học tích hợp các môn Khoa học, Công nghệ, Xã hội, Toán học và Mỹ thuật. Chương trình Tiếng Anh Tiểu học gồm 17-20 tiết học tiếng Anh học thuật mỗi tuần.

Lớp 1 - 5
Chương trình Bộ GD - ĐT & chương trình tiếng Anh theo IPC

Học sinh Tiểu học được tiếp cận kiến thức đa dạng với Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC), Hoạt động thể thao, Mỹ thuật, Chương trình Giáo dục tính cách bằng hành động và Chương trình Wellbeing. Chương trình Tiểu học cũng giúp các em làm quen và trau dồi kiến thức mới với giờ học khoa học công nghệ thực hành tại “Không gian sáng chế” Makerspace và lớp Tin học. 

Chương trình Việt Nam được tích hợp các nội dung về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, bình đẳng giới, nói không với bạo lực học đường, an toàn giao thông và 10 nét tính cách của chương trình Giáo dục tính cách bằng hành động, kỹ năng học tập của Ontario vào các bài học.

Riêng chương trình tiếng Anh sẽ được thiết kế đặc biệt để học sinh không chỉ hoàn thành các yêu cầu của Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam mà còn hình thành được các kĩ năng tiếng Anh cao cấp cần thiết để tiếp tục học tập hiệu quả tại các trường quốc tế tại Việt Nam hoặc đi du học. Học sinh được phát triển bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết qua chương trình tiếng Anh học thuật mỗi tuần với các chủ đề liên môn học với đội ngũ giáo viên BCIS. 

Chương trình Tiếng Anh Tiểu học được dạy thông qua một chuỗi các bài học chủ đề để khuyến khích việc vừa học vừa chơi, học trải nghiệm, học qua truy vấn (người học tự đặt ra câu hỏi và tự tìm ra được câu trả lời bằng chính phương pháp của mình) và học tích hợp các môn Khoa học, Công nghệ, Xã hội, Toán học và Mỹ thuật. Chương trình Tiếng Anh Tiểu học gồm 17-20 tiết học tiếng Anh học thuật mỗi tuần.