Virtual Tour

Nghệ thuật & Văn hóa

Không khí nhộn nhịp, đầy niềm vui

Nghệ thuật và Văn hóa

Dàn hợp xướng CISS được thành lập trong đầu năm 2021 với sứ mệnh nỗ lực mang đến một môi trường đầy tình yêu thương và quan tâm giúp nuôi dưỡng lòng tự trọng và sự phát triển cá nhân, dàn hợp xướng hướng đến mục tiêu tạo ra một trải nghiệm âm nhạc và xã hội phong phú, mang lại cho các thành viên sự trân trọng, niềm vui và hạnh phúc trong âm nhạc và cộng đồng.

Xem thêm thông tin về dàn hợp xướng CISS tại đây

Đăng ký tham gia tại đây

Nghệ thuật và Văn hóa

Dàn hợp xướng CISS được thành lập trong đầu năm 2021 với sứ mệnh nỗ lực mang đến một môi trường đầy tình yêu thương và quan tâm giúp nuôi dưỡng lòng tự trọng và sự phát triển cá nhân, dàn hợp xướng hướng đến mục tiêu tạo ra một trải nghiệm âm nhạc và xã hội phong phú, mang lại cho các thành viên sự trân trọng, niềm vui và hạnh phúc trong âm nhạc và cộng đồng.

Xem thêm thông tin về dàn hợp xướng CISS tại đây

Đăng ký tham gia tại đây

Nghệ thuật là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, thể hiện qua sự sáng tạo, cảm xúc, giao tiếp và thấu hiểu. Nghệ thuật bao gồm những giá trị truyền thống vốn có của địa phương, cộng đồng, xã hội và văn hóa; cho tới những giá trị đa dạng và khác biệt của ngôn ngữ đương đại.

Chính trị – xã hội cũng như các yếu tố khác thuộc về nghi thức, tinh thần và thị giác có thể tác động đến Nghệ thuật. Nghệ thuật đôi khi rất thuyết phục, cũng có thể rất nổi loạn. Nghệ thuật giúp truyền cảm hứng và khích lệ tinh thần con người. Chúng ta tôn vinh Nghệ thuật bằng cách sáng tạo cũng như đánh giá, thưởng thức, tôn trọng các sáng tạo nghệ thuật.

Lý thuyết và việc thực hành Nghệ thuật linh hoạt và biến hóa mỗi ngày, liên quan đến nhiều lĩnh vực thông qua sự khám phá của mỗi cá nhân, những sản phẩm sáng tạo và cách diễn giải phê bình.

Nghệ thuật là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, thể hiện qua sự sáng tạo, cảm xúc, giao tiếp và thấu hiểu. Nghệ thuật bao gồm những giá trị truyền thống vốn có của địa phương, cộng đồng, xã hội và văn hóa; cho tới những giá trị đa dạng và khác biệt của ngôn ngữ đương đại.

Chính trị – xã hội cũng như các yếu tố khác thuộc về nghi thức, tinh thần và thị giác có thể tác động đến Nghệ thuật. Nghệ thuật đôi khi rất thuyết phục, cũng có thể rất nổi loạn. Nghệ thuật giúp truyền cảm hứng và khích lệ tinh thần con người. Chúng ta tôn vinh Nghệ thuật bằng cách sáng tạo cũng như đánh giá, thưởng thức, tôn trọng các sáng tạo nghệ thuật.

Lý thuyết và việc thực hành Nghệ thuật linh hoạt và biến hóa mỗi ngày, liên quan đến nhiều lĩnh vực thông qua sự khám phá của mỗi cá nhân, những sản phẩm sáng tạo và cách diễn giải phê bình.

Nghệ thuật là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, thể hiện qua sự sáng tạo, cảm xúc, giao tiếp và thấu hiểu. Nghệ thuật bao gồm những giá trị truyền thống vốn có của địa phương, cộng đồng, xã hội và văn hóa; cho tới những giá trị đa dạng và khác biệt của ngôn ngữ đương đại.

Chính trị – xã hội cũng như các yếu tố khác thuộc về nghi thức, tinh thần và thị giác có thể tác động đến Nghệ thuật. Nghệ thuật đôi khi rất thuyết phục, cũng có thể rất nổi loạn. Nghệ thuật giúp truyền cảm hứng và khích lệ tinh thần con người. Chúng ta tôn vinh Nghệ thuật bằng cách sáng tạo cũng như đánh giá, thưởng thức, tôn trọng các sáng tạo nghệ thuật.

Lý thuyết và việc thực hành Nghệ thuật linh hoạt và biến hóa mỗi ngày, liên quan đến nhiều lĩnh vực thông qua sự khám phá của mỗi cá nhân, những sản phẩm sáng tạo và cách diễn giải phê bình.

Chương trình Âm nhạc tại BCIS dành cho học sinh từ khối 3 đến khối 9. Chương trình ngày càng đa dạng và chuyên sâu hơn vào các loại nhạc cụ. Ngoài việc sử dụng các loại nhạc cụ thường thấy (bộ trống, dàn âm thanh, đàn guitar bass điện,…), học sinh còn được tiếp xúc với nhiều loại nhạc cụ mới với chất lượng tốt như: trống lục lạc, trống Djembe của người châu Phi, trống đánh tay Latin và bộ trống 5 thùng mới.

Chương trình Âm nhạc tại BCIS dành cho học sinh từ khối 3 đến khối 9. Chương trình ngày càng đa dạng và chuyên sâu hơn vào các loại nhạc cụ. Ngoài việc sử dụng các loại nhạc cụ thường thấy (bộ trống, dàn âm thanh, đàn guitar bass điện,…), học sinh còn được tiếp xúc với nhiều loại nhạc cụ mới với chất lượng tốt như: trống lục lạc, trống Djembe của người châu Phi, trống đánh tay Latin và bộ trống 5 thùng mới.

Chương trình Âm nhạc tại BCIS dành cho học sinh từ khối 3 đến khối 9. Chương trình ngày càng đa dạng và chuyên sâu hơn vào các loại nhạc cụ. Ngoài việc sử dụng các loại nhạc cụ thường thấy (bộ trống, dàn âm thanh, đàn guitar bass điện,…), học sinh còn được tiếp xúc với nhiều loại nhạc cụ mới với chất lượng tốt như: trống lục lạc, trống Djembe của người châu Phi, trống đánh tay Latin và bộ trống 5 thùng mới.

Mỗi tuần học sinh sẽ có 1 tiết Âm nhạc do giáo viên Canada giảng dạy.

  • Khối 4 sẽ học cách thu âm.
  • Khối 8 sẽ học đánh đàn Ukulele ở học kì 1.
  • Riêng học sinh Khối 9 sẽ tham gia vào nhiều dự án độc đáo và thú vị hơn như sáng tạo video âm nhạc hay biểu diễn.

Các em vẫn được khuyến khích làm việc nhóm cùng nhau để phát triển kỹ năng giao tiếp, phối hợp, và nghĩ ra những ý kiến sáng tạo, độc đáo.

Mỗi tuần học sinh sẽ có 1 tiết Âm nhạc do giáo viên Canada giảng dạy.

  • Khối 4 sẽ học cách thu âm.
  • Khối 8 sẽ học đánh đàn Ukulele ở học kì 1.
  • Riêng học sinh Khối 9 sẽ tham gia vào nhiều dự án độc đáo và thú vị hơn như sáng tạo video âm nhạc hay biểu diễn.

Các em vẫn được khuyến khích làm việc nhóm cùng nhau để phát triển kỹ năng giao tiếp, phối hợp, và nghĩ ra những ý kiến sáng tạo, độc đáo.

Mỗi tuần học sinh sẽ có 1 tiết Âm nhạc do giáo viên Canada giảng dạy.

  • Khối 4 sẽ học cách thu âm.
  • Khối 8 sẽ học đánh đàn Ukulele ở học kì 1.
  • Riêng học sinh Khối 9 sẽ tham gia vào nhiều dự án độc đáo và thú vị hơn như sáng tạo video âm nhạc hay biểu diễn.

Các em vẫn được khuyến khích làm việc nhóm cùng nhau để phát triển kỹ năng giao tiếp, phối hợp, và nghĩ ra những ý kiến sáng tạo, độc đáo.