Virtual Tour

Hoạt động Cộng đồng

Cộng đồng BCIS

Hoạt động Cộng đồng

Học sinh làm tình nguyện viên cho Chương trình Từ thiện thứ Bảy với mái ấm tình thương Bình An

Mục tiêu các dự án và hoạt động Cộng đồng là giúp học sinh không chỉ phát triển toàn diện, các em sẽ còn được phát triển thêm kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, có những ý kiến sáng tạo hơn. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động phục vụ cộng đồng, học sinh sẽ xây dựng được ý thức, nhận biết được các vấn đề đang xảy ra cũng như những vấn đề trên thế giới. Các dự án phục vụ cộng đồng đa dạng và thiết thực giúp học sinh xây dựng sự tôn trọng, sẻ chia và lan tỏa lòng nhân ái.

Mục tiêu các dự án và hoạt động Cộng đồng là giúp học sinh không chỉ phát triển toàn diện, các em sẽ còn được phát triển thêm kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, có những ý kiến sáng tạo hơn. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động phục vụ cộng đồng, học sinh sẽ xây dựng được ý thức, nhận biết được các vấn đề đang xảy ra cũng như những vấn đề trên thế giới. Các dự án phục vụ cộng đồng đa dạng và thiết thực giúp học sinh xây dựng sự tôn trọng, sẻ chia và lan tỏa lòng nhân ái.

Học sinh làm tình nguyện viên cho Chương trình Từ thiện thứ Bảy với mái ấm tình thương Bình An

Mục tiêu các dự án và hoạt động Cộng đồng là giúp học sinh không chỉ phát triển toàn diện, các em sẽ còn được phát triển thêm kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, có những ý kiến sáng tạo hơn. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động phục vụ cộng đồng, học sinh sẽ xây dựng được ý thức, nhận biết được các vấn đề đang xảy ra cũng như những vấn đề trên thế giới. Các dự án phục vụ cộng đồng đa dạng và thiết thực giúp học sinh xây dựng sự tôn trọng, sẻ chia và lan tỏa lòng nhân ái.

Học sinh làm tình nguyện viên cho Chương trình Từ thiện thứ Bảy với mái ấm tình thương Bình An

Là những công dân toàn cầu, học sinh BCIS nhận biết rõ những vấn đề toàn cầu như hiện tượng trái đất nóng dần lên, tái chế rác thải, xóa bỏ đói nghèo và tham dự vào những hoạt động tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng, đồng thời giúp gia tăng nhận thức về vấn đề trên. Thông qua việc giúp đỡ trẻ mồ côi, quyên góp thực phẩm và quần áo cho những người kém may mắn, tham dự cuộc thi chạy Terry Fox, tổ chức những buổi dạy tiếng Anh, học sinh BCIS đã góp phần mang đến sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của những người khác.

Học sinh bán lồng đèn gây quỹ cho trẻ em nghèo tại Cần Giờ

Là những công dân toàn cầu, học sinh BCIS nhận biết rõ những vấn đề toàn cầu như hiện tượng trái đất nóng dần lên, tái chế rác thải, xóa bỏ đói nghèo và tham dự vào những hoạt động tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng, đồng thời giúp gia tăng nhận thức về vấn đề trên. Thông qua việc giúp đỡ trẻ mồ côi, quyên góp thực phẩm và quần áo cho những người kém may mắn, tham dự cuộc thi chạy Terry Fox, tổ chức những buổi dạy tiếng Anh, học sinh BCIS đã góp phần mang đến sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của những người khác.

Học sinh bán lồng đèn gây quỹ cho trẻ em nghèo tại Cần Giờ

Là những công dân toàn cầu, học sinh BCIS nhận biết rõ những vấn đề toàn cầu như hiện tượng trái đất nóng dần lên, tái chế rác thải, xóa bỏ đói nghèo và tham dự vào những hoạt động tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng, đồng thời giúp gia tăng nhận thức về vấn đề trên. Thông qua việc giúp đỡ trẻ mồ côi, quyên góp thực phẩm và quần áo cho những người kém may mắn, tham dự cuộc thi chạy Terry Fox, tổ chức những buổi dạy tiếng Anh, học sinh BCIS đã góp phần mang đến sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của những người khác.

Học sinh bán lồng đèn gây quỹ cho trẻ em nghèo tại Cần Giờ
Tập thể học sinh và giáo viên BCIS tham gia đường chạy Terry Fox Run 2019

Vào năm 2016, Đường chạy Terry Fox của CISS chính thức được quỹ Terry Fox Quốc tế công nhận. CISS cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho sự kiện Terry Fox Run TP Hồ Chí Minh. Số tiền huy động đều được đóng góp cho Quỹ Nghiên cứu bệnh ung thư tại Việt Nam (“Programme PHO”). PHO Consortium là chương trình hợp tác giữa Đại học Y Dược (TP HCM), Trung tâm Khoa học Sức khỏe UT (San Antonio), Bệnh viện Nhi đồng UCSF Benioff (San Francisco và Oakland), Học viện Y khoa Trẻ em Đại học Quốc gia Khoo Teck Puat (Singapore ), Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK (Singapore) và Viện nghiên cứu Curie (Paris) với mục đích xây dựng lực lượng lao động quốc gia phục vụ công tác nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị ung thư cho trẻ em tại Việt Nam.

Vào năm 2016, Đường chạy Terry Fox của CISS chính thức được quỹ Terry Fox Quốc tế công nhận. CISS cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho sự kiện Terry Fox Run TP Hồ Chí Minh. Số tiền huy động đều được đóng góp cho Quỹ Nghiên cứu bệnh ung thư tại Việt Nam (“Programme PHO”). PHO Consortium là chương trình hợp tác giữa Đại học Y Dược (TP HCM), Trung tâm Khoa học Sức khỏe UT (San Antonio), Bệnh viện Nhi đồng UCSF Benioff (San Francisco và Oakland), Học viện Y khoa Trẻ em Đại học Quốc gia Khoo Teck Puat (Singapore ), Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK (Singapore) và Viện nghiên cứu Curie (Paris) với mục đích xây dựng lực lượng lao động quốc gia phục vụ công tác nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị ung thư cho trẻ em tại Việt Nam.

Tập thể học sinh và giáo viên BCIS tham gia đường chạy Terry Fox Run 2019

Vào năm 2016, Đường chạy Terry Fox của CISS chính thức được quỹ Terry Fox Quốc tế công nhận. CISS cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho sự kiện Terry Fox Run TP Hồ Chí Minh. Số tiền huy động đều được đóng góp cho Quỹ Nghiên cứu bệnh ung thư tại Việt Nam (“Programme PHO”). PHO Consortium là chương trình hợp tác giữa Đại học Y Dược (TP HCM), Trung tâm Khoa học Sức khỏe UT (San Antonio), Bệnh viện Nhi đồng UCSF Benioff (San Francisco và Oakland), Học viện Y khoa Trẻ em Đại học Quốc gia Khoo Teck Puat (Singapore ), Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK (Singapore) và Viện nghiên cứu Curie (Paris) với mục đích xây dựng lực lượng lao động quốc gia phục vụ công tác nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị ung thư cho trẻ em tại Việt Nam.

Tập thể học sinh và giáo viên BCIS tham gia đường chạy Terry Fox Run 2019