Virtual Tour

Học phí & Các chi phí khác

học tập tại BCIS

Học phí & Các chi phí khác

Học phí &
Các chi phí khác

Học phí bao gồm:

Hai bộ đồng phục, một bộ thể dục

Quyền sử dụng sách giáo khoa

Bảo hiểm tai nạn học sinh

Các câu lạc bộ ngoại khóa tại trường 

VUI LÒNG TẢI CHI TIẾT BẢNG BIỂU PHÍ DƯỚI ĐÂY:

HỌC PHÍ BCIS 2023 – 2024

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH IGCSE