Virtual Tour

Hoạt động thể thao

Luôn Chủ động

Chương trình
Thể thao tại CISS

Chương trình thể thao tại CIS giúp học sinh rèn luyện tinh thần đồng đội, giúp các em có những trải nghiệm thiết thực và quan trọng nhất là góp phần hình thành tính cách, nhân phẩm cho học sinh. Thông qua Chương trình Thể thao, học sinh rèn luyện kỹ năng vận động giúp các em trở nên tự tin, năng động, yêu thích việc tập luyện và các môn thể thao. Học sinh CISS được chơi nhiều môn thể thao khác nhau. Trong năm học 2020 – 2021, trường đã thành lập 41 đội thể thao với sự tham gia của các học sinh từ 7 đến 18 tuổi, bao gồm các môn như Cầu lông, Bóng rổ, Bóng đá, Bơi lội và Bóng chuyền.

Chương trình
Thể thao tại CISS

Chương trình thể thao tại CIS giúp học sinh rèn luyện tinh thần đồng đội, giúp các em có những trải nghiệm thiết thực và quan trọng nhất là góp phần hình thành tính cách, nhân phẩm cho học sinh. Thông qua Chương trình Thể thao, học sinh rèn luyện kỹ năng vận động giúp các em trở nên tự tin, năng động, yêu thích việc tập luyện và các môn thể thao. Học sinh CISS được chơi nhiều môn thể thao khác nhau. Trong năm học 2020 – 2021, trường đã thành lập 41 đội thể thao với sự tham gia của các học sinh từ 7 đến 18 tuổi, bao gồm các môn như Cầu lông, Bóng rổ, Bóng đá, Bơi lội và Bóng chuyền.

Với Chương trình thể thao tại Trường Quốc tế Canada (CIS), khi gia nhập vào một đội và chơi thể thao cùng nhau, học sinh được bồi dưỡng tính cách một cách thiết thực. Thường xuyên rèn luyện và duy trì kỹ năng vận động giúp các em thêm tự tin, năng động và duy trì việc luyện tập thể thao như một niềm vui. Học sinh CIS có cơ hội tiếp cận và chơi nhiều môn thể thao đa dạng, đó là nền tảng giúp các em xây dựng nhiều kỹ năng từ thể thao đến cuộc sống.

Với Chương trình thể thao tại Trường Quốc tế Canada (CIS), khi gia nhập vào một đội và chơi thể thao cùng nhau, học sinh được bồi dưỡng tính cách một cách thiết thực. Thường xuyên rèn luyện và duy trì kỹ năng vận động giúp các em thêm tự tin, năng động và duy trì việc luyện tập thể thao như một niềm vui. Học sinh CIS có cơ hội tiếp cận và chơi nhiều môn thể thao đa dạng, đó là nền tảng giúp các em xây dựng nhiều kỹ năng từ thể thao đến cuộc sống.