Virtual Tour

Văn hóa học tập

NỀN GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

Tầm nhìn Học tập

Tầm nhìn Học tập

Tại BCIS, chúng tôi tiếp cận việc học như một hoạt động mà mỗi cá nhân cần theo đuổi suốt đời, để phát triển mối quan hệ xã hội, cảm xúc và trí tuệ. Chúng tôi tin rằng mọi học sinh đều có tiềm năng vô hạn, và vai trò của chúng tôi với tư cách là nhà giáo dục phải đánh thức các dạng trí thông minh khác nhau, khơi dậy sự sáng tạo, cũng như các tiềm năng chưa được khai phá. Kinh nghiệm học tập phong phú và thực tiễn được sử dụng để trau dồi các tài năng bẩm sinh, tạo cơ hội theo đuổi sở thích và đam mê, cả trong và ngoài lớp học, đồng thời phấn đấu để đạt được các thành tích xuất sắc. Tất cả đều dựa trên tinh thần: khắc ghi ‘Cội rễ’ và tự tin giang rộng ‘Đôi cánh’

HỌC TẬP TẠI BCIS

Môi trường
Giảng dạy và Học tập Chất lượng cao

Trường Song ngữ Quốc tế Canada (BCIS) tin tưởng những điều sau đây về môi trường dạy và học tập. Đội ngũ giáo viên đã xây dựng và hỗ trợ những tuyên bố này như một phần trong cam kết của chúng tôi để hợp tác cùng học sinh.

1. Tạo dựng một môi trường học tập tích cực.

2. Lộ trình học tập có mục tiêu theo mô hình xoắn ốc.

3. Đặt ra thử thách vừa sức trong vùng phát triển tiềm năng của học sinh.

4. Mô hình hóa và trực quan hóa

5. Các tiêu chí về sự mong đợi của giáo viên đối với khả năng học tập của học sinh cần phải cao và được phổ biến đến học sinh.

6. Việc học phải hướng đến ứng dụng vào đời sống thực

7. Học tập năng động

8. Khuyến khích phát triển động lực nội tại

9. Giáo viên cần hiểu và đưa ra sự lựa chọn đúng cho cách đánh giá cho việc học

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN BẢN THÂN

Các Kỹ năng được trau dồi

Nhà trường chú trọng đến sự phát triển toàn diện của học sinh. Học sinh BCIS được rèn luyện bởi nền tảng giáo dục chất lượng tốt từ môi trường quốc tế nhưng vẫn giữ gìn và bảo tồn bản sắc dân tộc Việt. Chương trình theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tại BCIS được đổi mới/điều chỉnh về phương pháp, hình thức tổ dạy học để phù hợp với các tiêu chí:

  • Phát triển tư duy độc lập.
  • Phát triển khả năng tự học, tự tìm hiểu.
  • Khuyến khích tính chủ động, sáng tạo.
  • Cập nhật thực tiễn xã hội.
  • Bồi dưỡng khả năng lãnh đạo và công dân toàn cầu.
  • Chương trình giáo dục tính cách bằng hành động độc đáo của Ontario với 10 tính cách cơ bản được triển khai cho tất cả các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.
  • Chương trình hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng giúp học sinh chuẩn bị cho các bài kiểm tra Anh ngữ quốc tế.
  • Bản sắc Việt là giá trị cốt lõi, trọng tâm và xuyên suốt định hướng giáo dục của BCIS, giúp học sinh hiểu về truyền thống văn hóa, đặc điểm tự nhiên và xã hội của dân tộc mình.

NẮM BẮT CÔNG NGHỆ

Thực hành Khoa học - Công nghệ

“Không gian sáng tạo” Makerspace Công nghệ thực hành là một phần quan trọng trong chương trình giảng dạy BCIS. Tất cả các học sinh từ khối 1 đến 12 được tiếp cận và thực hành công nghệ thông qua các hoạt động tại Makerspace – không gian chuyên dụng, được thiết kế và trang bị. Thông qua các hoạt động Makerspace, học sinh phát triển tư duy và kỹ năng về STEAM: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học. Chế tạo robot là một phần không thể thiếu của chương trình. BCIS có 2 không gian Makerspace khác nhau để đáp ứng nhu cầu và sở thích của học sinh khối Tiểu học và Trung học.

Thực hành Khoa học - Công nghệ

“Không gian sáng tạo” Makerspace Công nghệ thực hành là một phần quan trọng trong chương trình giảng dạy BCIS. Tất cả các học sinh từ khối 1 đến 12 được tiếp cận và thực hành công nghệ thông qua các hoạt động tại Makerspace – không gian chuyên dụng, được thiết kế và trang bị. Thông qua các hoạt động Makerspace, học sinh phát triển tư duy và kỹ năng về STEAM: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học. Chế tạo robot là một phần không thể thiếu của chương trình. BCIS có 2 không gian Makerspace khác nhau để đáp ứng nhu cầu và sở thích của học sinh khối Tiểu học và Trung học.