Virtual Tour

Chương trình Tiếng Anh

Tổng Quan

Chương trình
Tiếng Anh tại BCIS

Lớp 1 – 8:  Chương trình Giảng dạy Quốc tế được thiết kế riêng tại BCIS

 • Chương trình Tiểu học Quốc tế IPC – Chương trình Trung học Quốc tế IMYC
 • Cambridge Can-Do Statements và CEFR

 

Lớp 9 – 12: Hai lộ trình

 • Lộ trình 1: Học sinh tiếp tục học chương trình tiếng Anh Trung học quốc tế theo chuẩn Ontario và Cambridge.
 • Lộ trình 2: Chương trình tích hợp (IGCSE/A Levels + Chương trình Bộ GD – ĐT)

Chương trình
Tiếng Anh tại BCIS

Lớp 1 – 8:  Chương trình Giảng dạy Quốc tế được thiết kế riêng tại BCIS

 • Chương trình Tiểu học Quốc tế IPC – Chương trình Trung học Quốc tế IMYC
 • Cambridge Can-Do Statements và CEFR

Lớp 9 – 12: Học sinh tiếp tục học chương trình tiếng Anh Trung học quốc tế theo chuẩn Ontario và Cambridge.

Lớp 1 - 8: Chương trình Giảng dạy Quốc tế được thiết kế riêng tại BCIS

Chương trình Tiểu học Quốc tế IPC – Chương trình Trung học Quốc tế IMYC

Chương trình Quốc tế của Fieldworks sẽ được giảng dạy từ Khối 1 – 8, bao gồm Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC) cho Khối 1 – 5 và Chương trình Giảng dạy Trung học Quốc tế (IMYC) cho Khối 6 – 8. Học sinh sẽ được trải nghiệm những bài học thú vị và đầy động lực để tiếp cận người học ở mọi cấp độ khả năng tiếng Anh. Giáo viên của chúng tôi sẽ cùng lên giáo án và kết hợp bài giảng đa lĩnh vực trong các chủ đề, lấy học sinh làm trung tâm, dựa trên những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng trong chương trình tiếng Việt. Chương trình giảng dạy Tiếng Anh được thiết kế cho học sinh quốc tế và khuyến khích tất cả học sinh “suy nghĩ vượt ra ngoài biên giới” để lĩnh hội tư duy toàn cầu. Chúng tôi tự hào tiếp tục sử dụng chương trình Giáo dục Tính cách bằng Hành động của Canada trong mỗi bài học. Chương trình này được thiết kế để giáo dục học sinh những đặc trưng cần thiết để trở thành công dân hữu ích trong và ngoài trường học. Giáo dục trái tim và tâm trí là mục tiêu tại BCIS.

Lớp 1 - 8: Chương trình Giảng dạy Quốc tế được thiết kế riêng tại BCIS

Chương trình Tiểu học Quốc tế IPC – Chương trình Trung học Quốc tế IMYC

Chương trình Quốc tế của Fieldworks sẽ được giảng dạy từ Khối 1 – 8, bao gồm Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC) cho Khối 1 – 5 và Chương trình Giảng dạy Trung học Quốc tế (IMYC) cho Khối 6 – 8. Học sinh sẽ được trải nghiệm những bài học thú vị và đầy động lực để tiếp cận người học ở mọi cấp độ khả năng tiếng Anh. Giáo viên của chúng tôi sẽ cùng lên giáo án và kết hợp bài giảng đa lĩnh vực trong các chủ đề, lấy học sinh làm trung tâm, dựa trên những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng trong chương trình tiếng Việt. Chương trình giảng dạy Tiếng Anh được thiết kế cho học sinh quốc tế và khuyến khích tất cả học sinh “suy nghĩ vượt ra ngoài biên giới” để lĩnh hội tư duy toàn cầu. Chúng tôi tự hào tiếp tục sử dụng chương trình Giáo dục Tính cách bằng Hành động của Canada trong mỗi bài học. Chương trình này được thiết kế để giáo dục học sinh những đặc trưng cần thiết để trở thành công dân hữu ích trong và ngoài trường học. Giáo dục trái tim và tâm trí là mục tiêu tại BCIS.

Cambridge Can-Do Statements và CEFR

Cùng với chương trình giảng dạy Quốc tế, BCIS sẽ sử dụng Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ Quốc tế của Cambridge dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Chương trình này bao gồm các tiêu chuẩn về khả năng đọc viết và sẽ là kim chỉ nam cho giáo viên của chúng tôi trong việc xây dựng giáo án. Giáo viên sẽ có thể dễ dàng đưa ra biểu đồ theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua các kỹ năng tiếng Anh khác nhau: đọc, viết, nghe, nói, ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu. Khung đánh giá Cambridge có mối liên hệ chặt chẽ với Khung đánh giá CEFR. Khung Tham chiếu Ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) được sử dụng và công nhận quốc tế để đánh giá trình độ và khả năng ngôn ngữ. Trình độ CEFR của học sinh sẽ được xác định bằng cách sử dụng các bộ mô tả “có thể làm được” trong khung đánh giá tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai của Cambridge.

Đối với học sinh tiểu học và trung cấp từ lớp 1 đến lớp 8, các bài học IPC và IMYC sẽ là một trải nghiệm thực hành, đa phương thức và đầy cảm hứng. Thông qua những trải nghiệm này, giáo viên của chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao khả năng Tiếng Anh của học sinh bằng cách thực hiện các dự án, nghiên cứu, thuyết trình và thí nghiệm. Học sinh sẽ được tiếp xúc với các môn học khoa học, lịch sử, nghệ thuật, âm nhạc, công nghệ và vận động/ thể dục lồng ghép trong các chủ đề toàn cầu thú vị, hấp dẫn và đầy thách thức, ở bất cứ trình độ nào.

Cambridge Can-Do Statements và CEFR

Cùng với chương trình giảng dạy Quốc tế, BCIS sẽ sử dụng Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ Quốc tế của Cambridge dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Chương trình này bao gồm các tiêu chuẩn về khả năng đọc viết và sẽ là kim chỉ nam cho giáo viên của chúng tôi trong việc xây dựng giáo án. Giáo viên sẽ có thể dễ dàng đưa ra biểu đồ theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua các kỹ năng tiếng Anh khác nhau: đọc, viết, nghe, nói, ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu. Khung đánh giá Cambridge có mối liên hệ chặt chẽ với Khung đánh giá CEFR. Khung Tham chiếu Ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) được sử dụng và công nhận quốc tế để đánh giá trình độ và khả năng ngôn ngữ. Trình độ CEFR của học sinh sẽ được xác định bằng cách sử dụng các bộ mô tả “có thể làm được” trong khung đánh giá tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai của Cambridge.

Đối với học sinh tiểu học và trung cấp từ lớp 1 đến lớp 8, các bài học IPC và IMYC sẽ là một trải nghiệm thực hành, đa phương thức và đầy cảm hứng. Thông qua những trải nghiệm này, giáo viên của chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao khả năng Tiếng Anh của học sinh bằng cách thực hiện các dự án, nghiên cứu, thuyết trình và thí nghiệm. Học sinh sẽ được tiếp xúc với các môn học khoa học, lịch sử, nghệ thuật, âm nhạc, công nghệ và vận động/ thể dục lồng ghép trong các chủ đề toàn cầu thú vị, hấp dẫn và đầy thách thức, ở bất cứ trình độ nào.

Lớp 9 - 12:

Học sinh tiếp tục học chương trình tiếng Anh Trung học quốc tế theo chuẩn Ontario và Cambridge.

Được thiết kế để phát triển các kỹ năng giao tiếp, đọc, viết và hiểu biết về phương tiện truyền thông mà học sinh cần để hoàn thành tốt các chương trình học tập trung học và trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi lớp học sẽ chuẩn bị cho học sinh vào các lớp tiếp theo bao gồm các lớp 11 và 12, khóa học chuẩn bị cho bậc đại học, cao đẳng. Các kỹ năng bổ sung giúp học sinh phát triển trong các phân lớp này không giới hạn bao gồm: ghi chú, quản lý sổ ghi chép, quản lý thời gian, tư duy phản biện và sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và phân tích, được áp dụng cho chủ đề đang nghiên cứu cũng như trong thế giới thực. Nội dung được lấy từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo học sinh được tiếp xúc với nhiều ý tưởng và khái niệm đa dạng như một cách giúp các em phát triển quan điểm toàn cầu và hiểu biết của mình về thế giới. 

Các khóa học tuỳ chọn Khối 9 – 12 được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu học thuật và hướng nghiệp cụ thể của học sinh. Giáo viên phát triển các khóa học này nhằm đẩy mạnh các kỹ năng tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh, và để học sinh sử dụng tiếng Anh theo những cách khác nhau. Mỗi khối sẽ tham gia vào các khóa học khác nhau để phát triển sự đa dạng và tiến bộ. Một số chủ đề học tập bao gồm: Kiến thức kinh doanh và tài chính, Nói trước công chúng và thuyết trình, Khởi nghiệp, Lãnh đạo, IELTS và Chuẩn bị đại học. Bằng cách tham gia các khóa học này, học sinh sẽ có được sự tự tin cần thiết để sử dụng tiếng Anh bên ngoài lớp học. 

Lớp 9 - 12:

Học sinh tiếp tục học chương trình tiếng Anh Trung học quốc tế theo chuẩn Ontario và Cambridge.

Được thiết kế để phát triển các kỹ năng giao tiếp, đọc, viết và hiểu biết về phương tiện truyền thông mà học sinh cần để hoàn thành tốt các chương trình học tập trung học và trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi lớp học sẽ chuẩn bị cho học sinh vào các lớp tiếp theo bao gồm các lớp 11 và 12, khóa học chuẩn bị cho bậc đại học, cao đẳng. Các kỹ năng bổ sung giúp học sinh phát triển trong các phân lớp này không giới hạn bao gồm: ghi chú, quản lý sổ ghi chép, quản lý thời gian, tư duy phản biện và sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và phân tích, được áp dụng cho chủ đề đang nghiên cứu cũng như trong thế giới thực. Nội dung được lấy từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo học sinh được tiếp xúc với nhiều ý tưởng và khái niệm đa dạng như một cách giúp các em phát triển quan điểm toàn cầu và hiểu biết của mình về thế giới. 

Các khóa học tuỳ chọn Khối 9 – 12 được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu học thuật và hướng nghiệp cụ thể của học sinh. Giáo viên phát triển các khóa học này nhằm đẩy mạnh các kỹ năng tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh, và để học sinh sử dụng tiếng Anh theo những cách khác nhau. Mỗi khối sẽ tham gia vào các khóa học khác nhau để phát triển sự đa dạng và tiến bộ. Một số chủ đề học tập bao gồm: Kiến thức kinh doanh và tài chính, Nói trước công chúng và thuyết trình, Khởi nghiệp, Lãnh đạo, IELTS và Chuẩn bị đại học. Bằng cách tham gia các khóa học này, học sinh sẽ có được sự tự tin cần thiết để sử dụng tiếng Anh bên ngoài lớp học. 

Lộ trình 2: Chương trình tích hợp (IGCSE/A Levels + Chương trình Bộ GD – ĐT)

Học sinh lớp 9 và lớp 10 đủ khả năng sẽ có thể chọn lộ trình thứ hai bao gồm chương trình tích hợp giữa Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc tế (IGCSE) và Chương trình Giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh sẽ học 5 môn học tích hợp trong Chương trình IGCSE bằng tiếng Anh và cân bằng tiếng Việt trong Chương trình giảng dạy của Bộ GD&ĐT. Các môn học đang được học tại IGCSE là tiếng Anh (Ngôn ngữ thứ 2), Quan điểm toàn cầu, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khoa học tổng hợp và Toán học. 

Ở lớp 11 và lớp 12, học sinh có thể chọn tiếp tục con đường này với Chương trình AS và A Levels tích hợp với Chương trình giảng dạy của Bộ GD – ĐT hoặc chuyển đổi lại Chương trình Bộ GD&ĐT với chương trình tiếng Anh (ESL) như lộ trình 1

Lộ trình 2: Chương trình tích hợp (IGCSE/A Levels + Chương trình Bộ GD – ĐT)

Học sinh lớp 9 và lớp 10 đủ khả năng sẽ có thể chọn lộ trình thứ hai bao gồm chương trình tích hợp giữa Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc tế (IGCSE) và Chương trình Giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh sẽ học 5 môn học tích hợp trong Chương trình IGCSE bằng tiếng Anh và cân bằng tiếng Việt trong Chương trình giảng dạy của Bộ GD&ĐT. Các môn học đang được học tại IGCSE là tiếng Anh (Ngôn ngữ thứ 2), Quan điểm toàn cầu, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khoa học tổng hợp và Toán học. 

Ở lớp 11 và lớp 12, học sinh có thể chọn tiếp tục con đường này với Chương trình AS và A Levels tích hợp với Chương trình giảng dạy của Bộ GD – ĐT hoặc chuyển đổi lại Chương trình Bộ GD&ĐT với chương trình tiếng Anh (ESL) như lộ trình 1

Lợi ích của việc học chương trình tích hợp IGCSE và A Levels là:

 • Tất cả lớp học đều bằng tiếng Anh và sẽ chuẩn bị cho học sinh làm quen với môi trường học tập quốc tế trong tương lai.
 • Phát triển kỹ năng học tập quốc tế – tập trung vào tư duy phản biện.
 • Chứng chỉ được công nhận quốc tế.
 • Trình độ tiếng Anh cao.
 • Tăng cơ hội học tập tại các trường đại học danh tiếng.

Lợi ích của việc học chương trình tích hợp IGCSE và A Levels là:

 • Tất cả lớp học đều bằng tiếng Anh và sẽ chuẩn bị cho học sinh làm quen với môi trường học tập quốc tế trong tương lai.
 • Phát triển kỹ năng học tập quốc tế – tập trung vào tư duy phản biện.
 • Chứng chỉ được công nhận quốc tế.
 • Trình độ tiếng Anh cao.
 • Tăng cơ hội học tập tại các trường đại học danh tiếng.