Virtual Tour

Huỳnh Tạ Nhất Phương

Educational Background:

  • Bachelor of English Language – Hoa Sen University.

Experience:

  • Border, freelance translation and more than 5 years of teaching experience.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện