Virtual Tour

Huỳnh Tạ Nhất Phương

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh – Đại học Hoa Sen.

Kinh nghiệm:

  • Biên, phiên dịch tự do và hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện