Virtual Tour

Lê Minh Đoàn

Educational Background:

  • Bachelor of Materials Science – University of Natural Sciences.
  • Bachelor of Math Pedagogy – Ho Chi Minh City University of Pedagogy.

Experience:

  • 5 years of school teaching experience and education center.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện