Virtual Tour

Lê Minh Đoàn

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Khoa học Vật liệu – Đại học Khoa học tự nhiên.
  • Cử nhân Sư phạm Toán – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy trại trường học và trung tâm giáo dục.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện