Virtual Tour

Lê Nguyên Lộc

Educational Background:

  • Bachelor of Chemistry Pedagogy – Saigon University.
  • Master of Organic Chemistry – University of Natural Sciences.

Experience:

  • 4 years of teaching experience and teaching assistant for international schools.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện