Virtual Tour

Lê Nguyên Lộc

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Sư phạm Hoá học – Đại học Sài Gòn.
  • Thạc sỹ Hoá hữu cơ – Đại học Khoa học Tự nhiên.

Kinh nghiệm:

  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy và trợ giảng cho trường Quốc tế.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện