Virtual Tour

Lê Thị Mai Trúc

Educational Background:

  • Bachelor of Geography Pedagogy – Ho Chi Minh City University of Education.

Experience:

  • More than 2 years of teaching experience at international schools.
  • More than 4 years of teaching experience.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện