Virtual Tour

Lê Thị Mai Trúc

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân sư phạm Địa lý – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

  • Hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Quốc tế.
  • Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện