Virtual Tour

Lê Thị Minh Trang

Educational Background:

  • Bachelor of Physics Pedagogy – Ho Chi Minh City University of Education.

Experience:

  • More than 28 years of teacing experience.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện