Virtual Tour

Lê Thị Minh Trang

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Sư phạm Vật lý – Đại học Cần Thơ

Kinh nghiệm:

  • Hơn 28 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện