Virtual Tour

Ngô Thị Ái Quyên

Educational Background:

  • Bachelor of Biology Pedagogy – Hue University

Experience:

  • Nearly 5 years of teaching at Hue Star, Viet Anh Schools.
  • More than 8 years of teaching experience.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện