Virtual Tour

Ngô Thị Ái Quyên

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Sư phạm Sinh học – Đại học Sư phạm Huế

Kinh nghiệm:

  • Gần 5 năm giảng dạy tại các trường Huế Star, Việt Anh, Kỹ năng sống Hoàn Năng.
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện