Virtual Tour

Nguyễn Đăng Khoa

Academic level:

  • Bachelor of Literature Pedagogy, Pedagogical University, Dong Thap, 2013
  • Primary Education College – Dong Thap University

Experience:

  • More than 8 years in teaching

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện