Virtual Tour

Nguyễn Đăng Khoa

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Sư Phạm Ngữ Văn,Đại học Sư Phạm, Đồng Tháp, 2013
  • CĐ GDTiểu học – ĐH Đồng Tháp

Kinh nghiệm:

  • Hơn 8 năm trong công việc giảng dạy

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện