Virtual Tour

Nguyễn Thanh Bình

Educational Background:

  • Bachelor of English Language – Saigon University.
  • Bachelor of Primary Education – Ho Chi Minh City University of Education.

Experience:

  • Nearly 10 years of BCIS teaching assistant position.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện