Virtual Tour

Nguyễn Thanh Bình

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh – Đại học Sài Gòn.
  • Cử nhân giáo dục tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

  • Gần 10 năm vị trí trợ giảng BCIS.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện