Virtual Tour

Tổng quan Chương trình học

Phát triển và tiếp cận tiềm năng

Hành trình học tập tại BCIS

Tổng Quan
Chương Trình Học

Chương trình đào tạo ở BCIS được phát triển dựa trên chương trình của Bộ GD- ĐT Việt Nam kết hợp chương trình Tiểu học quốc tế – IPC, chương trình trung học quốc tế – IMYP và lộ trình lấy chứng chỉ IGCSE/AS/A-Levels ở bậc Trung học phổ thông, theo tiêu chuẩn của các trường thuộc hệ thống Cambridge (Anh quốc). 

Với chương trình Tiếng Việt, thông qua nhiều hoạt động và cơ hội học tập thực tiễn, việc tiếp cận kiến thức của học sinh trở nên chủ động và sáng tạo hơn. Các lớp đều được giáo viên đạt tiêu chuẩn giảng dạy. Bằng cách áp dụng phương pháp học tập qua dự án, học sinh sẽ được trang bị kiến thức và phát triển các kỹ năng hợp tác, sắp xếp, khả năng sáng tạo, giải quyết xung đột, và biết cách nâng niu giá trị, văn hóa Việt Nam. 

Mục tiêu tổng quan của chương trình Tiếng Anh là giúp học sinh tiếp thu ngôn ngữ và phát triển các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. Trình độ tiếng Anh đầu ra theo yêu cầu là IELTS 6.5 (hoặc TOEFL 85) trở lên. Ngoài ra, để học sinh có khả năng thích ứng trong thế giới không ngừng thay đổi, nhà trường tập trung phát triển kỹ năng phản biện, tinh thần hợp tác, kỹ năng giao tiếp, sự sáng tạo và trở thành công dân toàn cầu cho tất cả học sinh. 

Chương trình đào tạo ở BCIS được phát triển dựa trên chương trình của Bộ GD- ĐT Việt Nam kết hợp chương trình Tiểu học quốc tế – IPC, chương trình trung học quốc tế – IMYP và lộ trình lấy chứng chỉ IGCSE/AS/A-Levels ở bậc Trung học phổ thông, theo tiêu chuẩn của các trường thuộc hệ thống Cambridge (Anh quốc). 

Với chương trình Tiếng Việt, thông qua nhiều hoạt động và cơ hội học tập thực tiễn, việc tiếp cận kiến thức của học sinh trở nên chủ động và sáng tạo hơn. Các lớp đều được giáo viên đạt tiêu chuẩn giảng dạy. Bằng cách áp dụng phương pháp học tập qua dự án, học sinh sẽ được trang bị kiến thức và phát triển các kỹ năng hợp tác, sắp xếp, khả năng sáng tạo, giải quyết xung đột, và biết cách nâng niu giá trị, văn hóa Việt Nam. 

Mục tiêu tổng quan của chương trình Tiếng Anh là giúp học sinh tiếp thu ngôn ngữ và phát triển các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.Trình độ tiếng Anh đầu ra theo yêu cầu là IELTS 6.5 (hoặc TOEFL 85) trở lên. Ngoài ra, để học sinh có khả năng thích ứng trong thế giới không ngừng thay đổi, nhà trường tập trung phát triển kỹ năng phản biện, tinh thần hợp tác, kỹ năng giao tiếp, sự sáng tạo và trở thành công dân toàn cầu cho tất cả học sinh.

GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Tổng quan Chương trình Giảng dạy

Tổng quan
Chương trình Giảng dạy

Tại BCIS, bề rộng và chiều sâu của chương trình giảng dạy đảm bảo trải nghiệm học tập toàn diện cho tất cả học sinh. Khám phá Toàn bộ Chương trình giảng dạy của chúng tôi, từ Lớp 1 đến Lớp 12 dưới đây.

Tổng quan Chương trình Giảng dạy

Tại BCIS, bề rộng và chiều sâu của chương trình giảng dạy đảm bảo trải nghiệm học tập toàn diện cho tất cả học sinh. Khám phá Toàn bộ Chương trình giảng dạy của chúng tôi, từ Lớp 1 đến Lớp 12 dưới đây.

Tiểu học

Lớp 1 - 5

Học sinh tham gia vào các môn học của chương trình Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam và chương trình Tiếng Anh học thuật với các chủ đề liên môn học, dựa trên Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC).

Trung học cơ sở

Lớp 6 - 9

Học sinh tiếp tục học vào các môn học của chương trình Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam kết hợp chương trình Tiếng Anh học thuật với các chủ đề liên môn học, dựa trên Chương trình trung  học Quốc tế (IMYC) tiếp nối với chương trình ở bậc học trước đó. 

Lớp 1 - 5

Lớp 6 - 9

Học sinh tham gia vào các môn học của chương trình Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam và chương trình Tiếng Anh học thuật với các chủ đề liên môn học, dựa trên Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC).

Học sinh tiếp tục học vào các môn học của chương trình Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam kết hợp chương trình Tiếng Anh học thuật với các chủ đề liên môn học, dựa trên Chương trình trung  học Quốc tế (IMYC) tiếp nối với chương trình ở bậc học trước đó. 

Trung học Phổ thông

Lớp 6 - 9

Chương trình Trung học Cơ sở được thiết kế dựa trên khung chương trình của Bộ GD & ĐT Việt Nam tích hợp với Chương trình THCS Quốc tế (IMYC). Học sinh được giảng dạy song ngữ trong môi trường đa văn hóa chuẩn quốc tế.

Chương trình Quốc tế IGCSE

Lớp 10 - 12

Hai lộ trình học tập chủ động và linh hoạt. Cung cấp Chương trình THPT Quốc tế IGCSE và Chương trình Tú tài bậc cao A/AS – Levels được hơn 140 quốc gia và 4500 trường học trên toàn thế giới công nhận.

Lớp 10 - 12

Lớp 9 - 10

Hai lộ trình học tập chủ động và linh hoạt hướng đến mục tiêu nhận bằng Tú tài Việt Nam hoặc Tú tài bậc cao A-level, gia tăng cơ hội cho học sinh chuyển tiếp lên đại học ở các trường danh tiếng trên thế giới.

Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE) là bệ phóng hoàn hảo để chuyển lên các bậc học hoặc nghiên cứu nâng cao sau này như chương trình phổ thông bậc cao (A-Levels), chương trình tú tài Quốc tế (IB) và chương trình Nâng cao của Mỹ (AP).

Chương trình A/AS Levels

Lớp 6 - 9

Chương trình Trung học Cơ sở được thiết kế dựa trên khung chương trình của Bộ GD & ĐT Việt Nam tích hợp với Chương trình THCS Quốc tế (IMYC). Học sinh được giảng dạy song ngữ trong môi trường đa văn hóa chuẩn quốc tế.

Tiếng Anh chuẩn Cambridge

Lớp 10 - 12

Hai lộ trình học tập chủ động và linh hoạt. Cung cấp Chương trình THPT Quốc tế IGCSE và Chương trình Tú tài bậc cao A/AS – Levels được hơn 140 quốc gia và 4500 trường học trên toàn thế giới công nhận.

Lớp 11 - 12

Lớp 1 - 12

A-Levels là một khóa học 2 năm ở lớp 11 và 12 của Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge (CAIE) được các trường đại học trên toàn thế giới công nhận rộng rãi như một bài đánh giá năng lực chất lượng cao. A-Levels cung cấp nền tảng vững chắc cho học sinh tiến bước vào Đại học.

Chương trình tiếng Anh song ngữ được thiết kế riêng tại BCIS. Chương trình Tiểu học Quốc tế IPC – Chương trình Trung học Quốc tế IMYC, Cambridge Can Do Statements và CEFR, Chương trình tích hợp (IGCSE/A Levels + Chương trình Bộ GD – ĐT)

Tiểu học

Lớp 1 - 5

Học sinh tham gia vào các môn học của chương trình Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam và chương trình Tiếng Anh học thuật với các chủ đề liên môn học, dựa trên Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC).

Trung học cơ sở

Lớp 6 - 9

Học sinh tiếp tục học vào các môn học của chương trình Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam kết hợp chương trình Tiếng Anh học thuật với các chủ đề liên môn học, dựa trên Chương trình trung  học Quốc tế (IMYC) tiếp nối với chương trình ở bậc học trước đó. 

Trung học Phổ thông

Lớp 10 - 12

Hai lộ trình học tập chủ động và linh hoạt hướng đến mục tiêu nhận bằng Tú tài Việt Nam hoặc Tú tài bậc cao A-level, gia tăng cơ hội cho học sinh chuyển tiếp lên đại học ở các trường danh tiếng trên thế giới.

Lớp 1 - 5

Lớp 6 - 9

Lớp 10 - 12

Học sinh tham gia vào các môn học của chương trình Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam và chương trình Tiếng Anh học thuật với các chủ đề liên môn học, dựa trên Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC).

Học sinh tiếp tục học vào các môn học của chương trình Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam kết hợp chương trình Tiếng Anh học thuật với các chủ đề liên môn học, dựa trên Chương trình trung  học Quốc tế (IMYC) tiếp nối với chương trình ở bậc học trước đó.

Hai lộ trình học tập chủ động và linh hoạt hướng đến mục tiêu nhận bằng Tú tài Việt Nam hoặc Tú tài bậc cao A-level, gia tăng cơ hội cho học sinh chuyển tiếp lên đại học ở các trường danh tiếng trên thế giới.

Chương trình Quốc tế IGCSE

Lớp 9 - 10

Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE) là bệ phóng hoàn hảo để chuyển lên các bậc học hoặc nghiên cứu nâng cao sau này như chương trình phổ thông bậc cao (A-Levels), chương trình tú tài Quốc tế (IB) và chương trình Nâng cao của Mỹ (AP).

Chương trình A/AS Levels

Lớp 11 - 12

A-Levels là một khóa học 2 năm ở lớp 11 và 12 của Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge (CAIE) được các trường đại học trên toàn thế giới công nhận rộng rãi như một bài đánh giá năng lực chất lượng cao. A-Levels cung cấp nền tảng vững chắc cho học sinh tiến bước vào Đại học.

Tiếng Anh chuẩn Cambridge

Lớp 1 - 12

Chương trình tiếng Anh song ngữ được thiết kế riêng tại BCIS. Chương trình Tiểu học Quốc tế IPC – Chương trình Trung học Quốc tế IMYC, Cambridge Can Do Statements và CEFR, Chương trình tích hợp (IGCSE/A Levels + Chương trình Bộ GD – ĐT)

Văn hóa Giáo dục tại BCIS

Chúng tôi tin rằng mọi học sinh đều có một tiềm năng vô hạn và vai trò của chúng tôi với tư cách là nhà giáo dục, chúng tôi sẽ đánh thức mọi dạng trí tuệ khác nhau của học sinh, bên cạnh đó chúng tôi còn sẽ làm khơi dậy sự tò mò của học sinh về mọi thứ trong cả thế giới thực và trừu tượng.