Virtual Tour

Công dân Toàn cầu

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN BẢN THÂN

Công dân Toàn cầu

Tuyên bố về Công dân Toàn cầu tại CISS là bước mở đầu trong nỗ lực hoàn thiện chương trình giảng dạy của hệ thống nhà trường. Thông qua hình ảnh minh họa dưới đây, Nhà trường mong muốn mang đến cho cộng đồng CISS những định nghĩa và cấu trúc của Công dân Toàn cầu, bao gồm những ý tưởng độc đáo giúp học sinh CISS sẵn sàng cho một tương lai đầy những thay đổi trong bối cảnh về chính trị, xã hội, kinh tế, công nghệ và sinh thái. 

Nghiên cứu chuyên sâu được thực hiện bởi Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) và Liên Hợp Quốc đã góp phần làm rõ các yếu tố thúc đẩy việc phát triển kiến thức, kỹ năng, giá trị và thái độ; là nền tảng cho niềm tin của Nhà trường về những kỹ năng cần thiết để học sinh có thể trở thành những con người không ngừng học tập và được công nhận là những công dân toàn cầu ưu tú.