Virtual Tour

Chương trình Học bổng

Tìm kiếm tài năng BCIS

Học bổng Tài năng BCIS 2023 - 2024

Học bổng tài năng BCIS “BCIS Talent Search” được thành lập nhằm tìm kiếm tài năng trong các lĩnh vực Học thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật, Thể thao.

Học bổng có giá trị từ 20% đến 100% học phí theo năm học tại trường BCIS (có giá trị từ 50-530 triệu đồng/năm).

Dành cho tất cả học sinh từ lớp 3 đến hết lớp 12.

Học bổng không bao gồm các loại phí khác cần phải đóng theo quy định của nhà trường, và không được quy đổi thành tiền mặt.

Học bổng được cấp cho toàn bộ thời gian học sinh học tập tại trường với điều kiện duy trì thành tích qua từng năm học ở mức được nhận vào.

Quy trình nộp
Hồ sơ và Xét duyệt

Quy trình nộp Hồ sơ
và Xét duyệt

Bước 1: Điền thông tin vào Đơn xin cấp học bổng cùng các giấy tờ liên quan đến quá trình học tập và hoạt động của học sinh

 • Bảng điểm và báo cáo học tập của 2 năm học gần nhất
 • Bằng khen, chứng nhận các giải thưởng từ các tổ chức có uy tín và được công nhận
 • Bài luận cá nhân
 • Các hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện nếu có
 • Thư giới thiệu từ giáo viên cũ. (Không bắt buộc, tuy nhiên chúng tôi có thể yêu cầu bổ sung sau này)

Bước 2: Nhà trường sẽ gởi thư xác nhận và thông báo tình trạng hồ sơ qua email.

Bước 3: Ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu sẽ tham gia 2 vòng tuyển chọn tiếp theo:

 • Vòng 1: làm bài thi đánh giá năng lực của trường, bao gồm bài thi Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh.
 • Vòng 2: tham gia phỏng vấn với Hội đồng xét duyệt học bổng

Mở đơn đăng ký

 • Nhà trường bắt đầu mở hồ sơ đăng ký vào ngày 01/02/2023.
 • Hạn nộp hồ sơ cuối cùng: Ngày 31 tháng 05 năm 2023.

Trả kết quả

 • Hồ sơ sẽ được xét duyệt và trả kết quả theo hình thức cuốn chiếu.
 • Chương trình học bổng sẽ ngừng xét duyệt hồ sơ trước thời gian dự kiến khi đã đủ chỉ tiêu.
 • Nhà trường được toàn quyền quyết định về việc mức học bổng cụ thể cấp cho các ứng viên.
 • Học sinh được thông báo kết quả học bổng chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày trường nhận được hồ sơ xét học bổng.

Trả lời nhận học bổng

Ứng viên cần trả lời trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được Thư đồng ý cấp học bổng của trường.

Thời gian nhập học dự kiến

Tháng 8 năm 2023.

Quy trình nộp
Hồ sơ và Xét duyệt

Bước 1: Điền thông tin vào Đơn xin cấp học bổng cùng các giấy tờ liên quan đến quá trình học tập và hoạt động của học sinh

 • Bảng điểm và báo cáo học tập của 2 năm học gần nhất
 • Bằng khen, chứng nhận các giải thưởng từ các tổ chức có uy tín và được công nhận
 • Bài luận cá nhân
 • Các hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện nếu có
 • Thư giới thiệu từ giáo viên cũ. (Không bắt buộc, tuy nhiên chúng tôi có thể yêu cầu bổ sung sau này)

Bước 2: Nhà trường sẽ gởi thư xác nhận và thông báo tình trạng hồ sơ qua email.

Bước 3: Ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu sẽ tham gia 2 vòng tuyển chọn tiếp theo:

 • Vòng 1: làm bài thi đánh giá năng lực của trường, bao gồm bài thi Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh.
 • Vòng 2: tham gia phỏng vấn với Hội đồng xét duyệt học bổng

Mở đơn đăng ký

 • Nhà trường bắt đầu mở hồ sơ đăng ký vào ngày 01/02/2023.
 • Hạn nộp hồ sơ cuối cùng: Ngày 31 tháng 05 năm 2023.

Trả kết quả

 • Hồ sơ sẽ được xét duyệt và trả kết quả theo hình thức cuốn chiếu.
 • Chương trình học bổng sẽ ngừng xét duyệt hồ sơ trước thời gian dự kiến khi đã đủ chỉ tiêu.
 • Nhà trường được toàn quyền quyết định về việc mức học bổng cụ thể cấp cho các ứng viên.
 • Học sinh được thông báo kết quả học bổng chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày trường nhận được hồ sơ xét học bổng.

Trả lời nhận học bổng

Ứng viên cần trả lời trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được Thư đồng ý cấp học bổng của trường.

Thời gian nhập học dự kiến

Tháng 8 năm 2023.

ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG BCIS TALENT SEARCH

Thông tin cá nhân học sinh
Họ và tên học sinh
Thông tin về thành tích, trường học học sinh
Trường học hiện tại
Giới thiệu về bản thân: Hãy kể về bạn, những việc bạn thích làm, con người của bạn, những vấn đề bạn quan tâm, thế mạnh, những điểm bạn muốn cải thiện, và nêu các thành tích hoạt động trong các lĩnh vực Học thuật, thể thao, nghệ thuật, vị trí trong các hoạt động ngoại khóa/thiện nguyện.
Thông tin cá nhân phụ huynh / người giám hộ
1. Phụ huynh / người giám hộ 1
2. Phụ huynh / người giám hộ 2 (Không bắt buộc)
Thông tin khác