Virtual Tour

Ban Lãnh đạo Nhà trường

Chào mừng đến với BCIS

Lời chào từ
Ban Giám Hiệu

Lời chào từ
Ban Giám Hiệu

Trường Song ngữ quốc tế Canada – BCIS là một cộng đồng toàn diện hướng đến sự phát triển của những nhà lãnh đạo tương lai trong môi trường song ngữ. Chúng tôi hướng đến xây dựng một cộng đồng học sinh, hoàn thiện toàn diện về tri thức, văn hóa và tính cách cũng như ý thức công dân toàn cầu. Cùng với kỹ năng hợp tác, khả năng sáng tạo và tư duy phản biện được hình thành trong quá trình đào tạo tại trường. Chúng tôi mong muốn các học sinh của mình sẽ trở thành những con người tích cực, chủ động và có khả năng học tập suốt đời.

Lời chào từ Ban Giám Hiệu

Trường Song ngữ quốc tế Canada – BCIS là một cộng đồng toàn diện hướng đến sự phát triển của những nhà lãnh đạo tương lai trong môi trường song ngữ. Chúng tôi hướng đến xây dựng một cộng đồng học sinh, hoàn thiện toàn diện về tri thức, văn hóa và tính cách cũng như ý thức công dân toàn cầu. Cùng với kỹ năng hợp tác, khả năng sáng tạo và tư duy phản biện được hình thành trong quá trình đào tạo tại trường. Chúng tôi mong muốn các học sinh của mình sẽ trở thành những con người tích cực, chủ động và có khả năng học tập suốt đời.

Chào mừng bạn đến với cộng đồng BCIS
Một cộng đồng nhân văn, tích cực và tiến bộ

ĐỘI NGŨ CHIẾN LƯỢC TOÀN TRƯỜNG

Ban Lãnh Đạo Nhà Trường

Peter James Corcoran

TỔNG HIỆU TRƯỞNG HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA

Trình độ học vấn

 • Thạc sĩ ngành Quản trị và Lãnh đạo Giáo dục – Trường Đại học British Columbia, bang British Columbia, Canada
 • Cử nhân ngành Giáo dục học – Trường Đại học Simon Fraser, thành phố Vancouver, bang British Columbia, Canada
 • Cử nhân Khoa học ngành Tâm lý học – Trường Đại học Victoria, thành phố Victoria, bang British Columbia, Canada
 • Chứng chỉ Giảng dạy – Trường Đại học Simon Fraser, thành phố Vancouver, bang British Columbia, Canada

Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm Giảng dạy và Điều hành: 25 năm
 • Từng đảm nhiệm chức vụ Tổng hiệu trưởng tại Trường Quốc tế Canada Singapore (CIS Singapore)
H2F_9450

Peter G. Kahl

Hiệu trưởng BCIS

Trình độ học vấn

 • Chứng chỉ Quản trị viên I – Đại học Towson, tháng 7 năm 2003

 • Thạc sĩ Giảng dạy – Đại học The American, tháng 5 năm 1994

 • Cử nhân Khoa học, Sản xuất Phim Truyền hình – Đài phát thanh – Đại học Syracuse, tháng 5 năm 1986

Kinh nghiệm

 • Hơn 30 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và giáo dục
 • 2004 – 2007: Trợ lý Hiệu trưởng – Trường Trung học Cony, Augusta, ME
 • 2007 – 2013: Hiệu trưởng – Trường Trung học Morse, Bath, ME
 • 2013 – 2016: Giám đốc Chương trình giảng dạy – Trường Quốc tế Seoul, Seoul, Hàn Quốc
 • 2017 – 2018: Cố vấn Trường Quốc tế St. Nicolas, Đà Nẵng, Việt Nam
 • 2019 – 2023: Giám sát viên Đại Học – Đại học Phoenix

Peter James Corcoran

TỔNG HIỆU TRƯỞNG HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA

Trình độ học vấn

 • Thạc sĩ ngành Quản trị và Lãnh đạo Giáo dục – Trường Đại học British Columbia, bang British Columbia, Canada
 • Cử nhân ngành Giáo dục học – Trường Đại học Simon Fraser, thành phố Vancouver, bang British Columbia, Canada
 • Cử nhân Khoa học ngành Tâm lý học – Trường Đại học Victoria, thành phố Victoria, bang British Columbia, Canada
 • Chứng chỉ Giảng dạy – Trường Đại học Simon Fraser, thành phố Vancouver, bang British Columbia, Canada

Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm Giảng dạy và Điều hành: 25 năm
 • Từng đảm nhiệm chức vụ Tổng hiệu trưởng tại Trường Quốc tế Canada Singapore (CIS Singapore)

Peter G. Kalh

Hiệu trưởng BCIS

Trình độ học vấn

 • Chứng chỉ Quản trị viên I – Đại học Towson, tháng 7 năm 2003

 • Thạc sĩ Giảng dạy – Đại học The American, tháng 5 năm 1994

 • Cử nhân Khoa học, Sản xuất Phim Truyền hình – Đài phát thanh – Đại học Syracuse

Kinh nghiệm

 • Hơn 30 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và giáo dục
 • 2004 – 2007: Trợ lý Hiệu trưởng – Trường Trung học Cony, Augusta, ME
 • 2007 – 2013: Hiệu trưởng – Trường Trung học Morse, Bath, ME
 • 2013 – 2016: Giám đốc Chương trình giảng dạy – Trường Quốc tế Seoul, Seoul, Hàn Quốc
 • 2017 – 2018: Cố vấn Trường Quốc tế St. Nicolas, Đà Nẵng, Việt Nam
 • 2019 – 2023: Giám sát viên Đại Học – Đại học Phoenix
Mr-Tuyen

Bùi Minh Tuyển

Phó hiệu trưởng khối trung học

Trình độ học vấn

 • 2002 – 2007: Cử nhân khoa học chính quy ngành Toán học – Đại học Vinh
 • 2007 – 2009: Thạc sỹ Toán học chuyên ngành Toán giải tích – Đại học Vinh
 • 2010 – 2012: Thuộc nhóm nghiên cứu “Lý thuyết tối ưu và ứng dụng” tại Viện Toán học Việt Nam

Kinh nghiệm

 • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán tại trường THPT và Đại học
 • 2015 – 2023: Giảng dạy tại trường BCIS
 • 2023: Giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Khối Trung học tại BCIS
Mr-Tuyen

Bùi Minh Tuyển

Quyền Phó hiệu trưởng khối trung học

Trình độ học vấn

 • Thạc sỹ Toán – Đại học Vinh

Kinh nghiệm

 • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Đại học
 • Hơn 12 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Nguyễn Thị Thúy

Phó hiệu trưởng Tiểu học BCIS

Trình độ học vấn

 • Cử nhân nghệ thuật, chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Anh – Đại học khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM
 • Thạc sỹ quản lý giáo dục – Đại học khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM
 • Chứng chỉ về Lý thuyết giảng dạy & sư phạm; Quản lý giáo dục và Marketing

Kinh nghiệm

 • 2011 – 2016: Trưởng bộ môn Tiếng Anh Tiểu học – Trường V-Star
 • 2017 – 2020: Phó Hiệu trưởng Tiếng Anh Tiểu học & THCS – Trường V-Star
 • 2020 – 2021: Quản lý chi nhánh Quận 7 – Tiền tiểu học Trường Quốc tế WIS
 • 2021 – 2023: Trưởng phòng giáo dục Tiền tiểu học & Tiểu học – TIS (The International School)

Nguyễn Thị Thúy

Phó hiệu trưởng Tiểu học BCIS

Trình độ học vấn

 • Cử nhân nghệ thuật, chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Anh – Đại học khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM
 • Thạc sỹ quản lý giáo dục – Đại học khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM
 • Chứng chỉ về Lý thuyết giảng dạy & sư phạm; Quản lý giáo dục và Marketing

Kinh nghiệm

 • 2011 – 2016: Trưởng bộ môn Tiếng Anh Tiểu học – Trường V-Star
 • 2017 – 2020: Phó Hiệu trưởng Tiếng Anh Tiểu học & THCS – Trường V-Star
 • 2020 – 2021: Quản lý chi nhánh Quận 7, Tiền tiểu học Trường Quốc tế WIS
 • 2021 – 2023: Trưởng phòng giáo dục Tiền tiểu học & Tiểu học – TIS (The International School)