Virtual Tour

Học bổng Tìm kiếm Tài năng BCIS 2023

Thông qua chương trình học bổng tài năng hội tụ học sinh đa tài trong nhiều lĩnh vực, CIS sẽ tập trung xây dựng và duy trì đội ngũ học sinh trung học chất lượng cao học tập học tại trường, bồi dưỡng và giới thiệu các em du học tại các trường đại học có quy trình tuyển chọn gắt gao trên toàn thế giới.