Virtual Tour

Tầm nhìn & Sứ mệnh

CHÚNG TÔI LÀ AI

Cốt lõi của BCIS

The Core of BCIS

Phương Châm

Cội rễ và Đôi cánh 

“Một người phụ nữ thông thái đã từng nói với tôi rằng, chỉ có hai tài sản kế thừa mà cả đời chúng ta có thể hy vọng để lại cho những đứa trẻ. Một là Cội rễ, thứ còn lại, là Đôi cánh.” – Hodding Carter.

Sứ Mệnh

Trường quốc tế Canada Việt Nam – Hệ song ngữ (BCIS) là một cộng đồng vững mạnh, cam kết cho sự phát triển của những nhà lãnh đạo tương lai trong môi trường song ngữ. BCIS được xây dựng dựa trên nền tảng về thành tích học tập, sự cam kết về trình độ tiếng Anh, sự hoàn thiện tiếng Việt, khả năng phục vụ cộng đồng, ý thức công dân toàn cầu, kỹ năng hợp tác và giao tiếp, tính sáng tạo và tư duy phản biện. Chúng tôi muốn tất cả các thành viên trong cộng đồng trở thành những con người học tập tích cực và học tập suốt đời.

Tầm nhìn

Trường quốc tế Canada Việt Nam – Hệ song ngữ (BCIS) là một cộng đồng vững mạnh, cam kết cho sự phát triển của những nhà lãnh đạo tương lai trong môi trường song ngữ. BCIS được xây dựng dựa trên nền tảng về thành tích học tập, sự cam kết về trình độ tiếng Anh, sự hoàn thiện tiếng Việt, khả năng phục vụ cộng đồng, ý thức công dân toàn cầu, kỹ năng hợp tác và giao tiếp, tính sáng tạo và tư duy phản biện. Chúng tôi muốn tất cả các thành viên trong cộng đồng trở thành những con người học tập tích cực và học tập suốt đời.

Cốt lõi của BCIS

Cốt lõi của BCIS

Phương Châm

Cội rễ và Đôi cánh 

“Một người phụ nữ thông thái đã từng nói với tôi rằng, chỉ có hai tài sản kế thừa mà cả đời chúng ta có thể hy vọng để lại cho những đứa trẻ. Một là Cội rễ, thứ còn lại, là Đôi cánh.” – Hodding Carter.

Sứ Mệnh

Trường quốc tế Canada Việt Nam – Hệ song ngữ (BCIS) là một cộng đồng vững mạnh, cam kết cho sự phát triển của những nhà lãnh đạo tương lai trong môi trường song ngữ. BCIS được xây dựng dựa trên nền tảng về thành tích học tập, sự cam kết về trình độ tiếng Anh, sự hoàn thiện tiếng Việt, khả năng phục vụ cộng đồng, ý thức công dân toàn cầu, kỹ năng hợp tác và giao tiếp, tính sáng tạo và tư duy phản biện. Chúng tôi muốn tất cả các thành viên trong cộng đồng trở thành những con người học tập tích cực và học tập suốt đời.

Tầm nhìn

Trường quốc tế Canada Việt Nam – Hệ song ngữ (BCIS) là một cộng đồng vững mạnh, cam kết cho sự phát triển của những nhà lãnh đạo tương lai trong môi trường song ngữ. BCIS được xây dựng dựa trên nền tảng về thành tích học tập, sự cam kết về trình độ tiếng Anh, sự hoàn thiện tiếng Việt, khả năng phục vụ cộng đồng, ý thức công dân toàn cầu, kỹ năng hợp tác và giao tiếp, tính sáng tạo và tư duy phản biện. Chúng tôi muốn tất cả các thành viên trong cộng đồng trở thành những con người học tập tích cực và học tập suốt đời.

Những giá trị nền tảng

Tại BCIS, những Giá trị cốt lõi chính là ‘CÔNG THỨC’ tạo nên những con người tài năng nơi đây. Cùng với Tầm nhìn và Sứ mệnh, những Giá trị cốt lõi giúp định hình nên chúng tôi là ai, chúng tôi cần làm gì và làm việc đó như thế nào. Đây chính là kim chỉ nam để chúng tôi có thể đi nhanh và đi vững như ngày hôm nay.

Văn hóa Học tập tại BCIS

Chúng tôi tin rằng mọi học sinh đều có một tiềm năng vô hạn và vai trò của chúng tôi với tư cách là nhà giáo dục, chúng tôi sẽ đánh thức mọi dạng trí tuệ khác nhau của học sinh, bên cạnh đó chúng tôi còn sẽ làm khơi dậy sự tò mò của học sinh về mọi thứ trong cả thế giới thực và trừu tượng.

Giáo dục Tính cách bằng
Hành động

Có những đức tính và giá trị chung mà tất cả các tổ chức giáo dục và mọi cộng đồng trên trái đất này đều trân trọng. Các đức tính này chính là những giá trị then chốt trong cuộc sống học đường. Chúng sẽ làm gắn kết người với người, hình thành nhân tố cơ bản trong các mối quan hệ của chúng ta và xây dựng nên ý thức đạo đức cũng như trách nhiệm của công dân. Đây chính là cơ sở của một nền giáo dục tiên tiến, công bằng và toàn diện, nhằm hướng đến tầm nhìn về một cộng đồng CISS giàu bản sắc, an toàn và biết quan tâm. 

Giáo dục nhân cách học sinh qua 12 nhóm tính cách tốt đẹp tiêu biểu.

Xem thêm

Giáo dục Tính cách bằng
Hành động

Có những đức tính và giá trị chung mà tất cả các tổ chức giáo dục và mọi cộng đồng trên trái đất này đều trân trọng. Các đức tính này chính là những giá trị then chốt trong cuộc sống học đường. Chúng sẽ làm gắn kết người với người, hình thành nhân tố cơ bản trong các mối quan hệ của chúng ta và xây dựng nên ý thức đạo đức cũng như trách nhiệm của công dân. Đây chính là cơ sở của một nền giáo dục tiên tiến, công bằng và toàn diện, nhằm hướng đến tầm nhìn về một cộng đồng CISS giàu bản sắc, an toàn và biết quan tâm. 

Giáo dục nhân cách học sinh qua 12 nhóm tính cách tốt đẹp tiêu biểu.

Xem thêm

Character-education2

Môi trường Giảng dạy và Học tập Chất lượng cao

Hệ thống Trường Quốc tế Canada, Việt Nam tin tưởng những điều sau đây về môi trường dạy và học tập. Đội ngũ giáo viên đã xây dựng và hỗ trợ những tuyên bố này như một phần trong cam kết của chúng tôi để hợp tác cùng học sinh.

9 Tiêu chí được đặt ra để đảm bảo chất lượng Học tập & Giảng dạy.

Xem thêm

Môi trường Giảng dạy và Học tập Chất lượng cao

Hệ thống Trường Quốc tế Canada, Việt Nam tin tưởng những điều sau đây về môi trường dạy và học tập. Đội ngũ giáo viên đã xây dựng và hỗ trợ những tuyên bố này như một phần trong cam kết của chúng tôi để hợp tác cùng học sinh.

9 Tiêu chí được đặt ra để đảm bảo chất lượng Học tập & Giảng dạy.

Xem thêm

Highquality

Trở thành Công dân toàn cầu

Tuyên bố về Công dân Toàn cầu tại CISS là bước mở đầu trong nỗ lực hoàn thiện chương trình giảng dạy của hệ thống nhà trường. Thông qua hình ảnh minh họa dưới đây, Nhà trường mong muốn mang đến cho cộng đồng CISS những định nghĩa và cấu trúc của Công dân Toàn cầu.

Mang đến cho học sinh những định nghĩa và cấu trúc của Công dân Toàn cầu, để sẵn sàng cho một tương lai đầy những thay đổi trong bối cảnh về chính trị, xã hội, kinh tế, công nghệ và sinh thái.

Xem thêm

Trở thành Công dân toàn cầu

Tuyên bố về Công dân Toàn cầu tại CISS là bước mở đầu trong nỗ lực hoàn thiện chương trình giảng dạy của hệ thống nhà trường. Thông qua hình ảnh minh họa dưới đây, Nhà trường mong muốn mang đến cho cộng đồng CISS những định nghĩa và cấu trúc của Công dân Toàn cầu.

Mang đến cho học sinh những định nghĩa và cấu trúc của Công dân Toàn cầu, để sẵn sàng cho một tương lai đầy những thay đổi trong bối cảnh về chính trị, xã hội, kinh tế, công nghệ và sinh thái.

Xem thêm

Quy tắc đạo đức

Các trường thành viên trong CISS cam kết thực hiện các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ luật và quy định hiện hành, nỗ lực vươn đến sự ưu tú, nuôi dưỡng văn hóa giáo dục lành mạnh, tôn trọng bản sắc và sự bình đẳng, khuyến khích quyền công dân toàn cầu. 

Tất cả thành viên CIS được mong đợi:

 • Thực hiện những cam kết đã thể hiện trong tuyên bố hướng dẫn, chính sách, hợp đồng và nội dung truyền thông của nhà trường.
 • Nỗ lực vươn đến sự ưu tú.
 • Nuôi dưỡng văn hóa quan tâm khi giáo dục, sự an toàn, hạnh phúc của học sinh và mọi người được đề cao tối đa.
 • Tuân thủ luật và quy định hiện hành
 • Tôn trọng bản sắc, sự bình đẳng giữa các cá nhân, tập thể và các nền văn hóa.
 • Khuyến khích quyền công dân toàn cầu.

Quy tắc đạo đức

Các trường thành viên trong CISS cam kết thực hiện các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ luật và quy định hiện hành, nỗ lực vươn đến sự ưu tú, nuôi dưỡng văn hóa giáo dục lành mạnh, tôn trọng bản sắc và sự bình đẳng, khuyến khích quyền công dân toàn cầu. 

Tất cả thành viên CIS được mong đợi:

 • Thực hiện những cam kết đã thể hiện trong tuyên bố hướng dẫn, chính sách, hợp đồng và nội dung truyền thông của nhà trường.
 • Nỗ lực vươn đến sự ưu tú.
 • Nuôi dưỡng văn hóa quan tâm khi giáo dục, sự an toàn, hạnh phúc của học sinh và mọi người được đề cao tối đa.
 • Tuân thủ luật và quy định hiện hành
 • Tôn trọng bản sắc, sự bình đẳng giữa các cá nhân, tập thể và các nền văn hóa.
 • Khuyến khích quyền công dân toàn cầu.