Virtual Tour

Bùi Thị Trang

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Sư phạm Anh văn – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế.

Kinh nghiệm:

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy trong đó có 6 năm tại BCIS.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện