Virtual Tour

Cao Thị Thảo Nguyên

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Giáo dục tiểu học – Đại học Sài Gòn

Kinh nghiệm:

  • Hơn 6 năm kinh nghiệm trong công việc giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện