Virtual Tour

Đinh Thị Kiều Oanh

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân ngôn ngữ Anh Sư phạm – Đại học Sài Gòn.

Kinh nghiệm:

  • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện