Virtual Tour

Đỗ Khánh Vân

Trình độ học vấn:

  • Thạc sỹ Sinh học – Đại học Sư phạm TPHCM.

Kinh nghiệm:

  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện