Virtual Tour

Đoàn Vũ Quốc Anh

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh – Đại học Hoa Sen.
  • Chứng chỉ TESOL.

Kinh nghiệm:

  • 6 năm kinh nghiệm làm việc ở môi trường giáo dục.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện