Virtual Tour

FABRICE OLIVIER CASTRES

Trình độ học vấn:

  • Tiến sĩ ngành Triết học, Aeroacoustics – Đại học Southampton năm 2007.
  • Cử nhân Kỹ sư kỹ thuật âm thanh – Đại học Southampton năm 2002.
  • Chứng chỉ sau đại học ngành sư phạm – Đại học Sunderland năm 2019.

Kinh nghiệm:

  • 10 năm trong công việc giảng dạy.

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện