Virtual Tour

Hà Thị Hương

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân GD Tiểu học – Đại học Sư phạm TPHCM

Kinh nghiệm:

  • 9 năm giảng dạy tại trường Á Châu
  • Hơn 16 năm kinh nghiệm giảng dạy

Xem Nhiều câu chuyện hơn tại bcis

Tin tức & Sự kiện